Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
INTRODUCTIE

Het “Antoniushof” van de vereniging “Landeskompetenzzentrum für Mensch-Tier-Beziehung” (nationaal competentiecentrum voor mens-dier-relatie) bevindt zich in Leibnitz in het zuiden van Styria. De therapiedierenboerderij wordt beheerd door Ursula Köstl. Daar wordt gewerkt met allerlei soorten boerderijdieren, waaronder ezels, paarden, geiten, kippen, schapen, lama’s en alpaca’s, konijnen, varkens, eenden en ganzen. De Antionushof werkt met een pool van mensen met een multi-professionele achtergrond, zodat kan worden voldaan aan de individuele wensen van de cliënten, het werk met autoriteiten, het werk op de therapiedierboerderij, maar ook het werk in de landbouw en met de dieren.

  • Voor- en achternaam: Ursula Köstl (Leitung).
  • Geboortejaar: 1959.
  • Geslacht: vrouwelijk.
  • Opleiding: Opgeleid als begeleider, coach en boer.
  • Adres/kaart: Seggaubergstraße 14, 8430 Leibnitz.
  • Landbouwgrond (in ha): 7 ha grasland/groen en 1 ha bos.
  • Datum van oprichting zorgboerderij: Al bijna 30 jaar – ook in onderzoek, vereniging opgericht in 2007.
  • Aantal medewerkers: Multi-professioneel team op honorariumbasis.

Websites en sociale netwerk profielen:
https://www.landeskompetenzzentrum.at/
https://www.greencare-oe.at/antoniushof+2500+2444428?filter=0,0,7,0
https://www.facebook.com/Antoniushof-Tiergest%C3%BCtzte-Intervention-109962784606593

Algemene beschrijving boerderij

De therapeutische dierenboerderij voor dier-ondersteunende interventies en paardenpedagogiek is Green Care gecertificeerd, wat inhoudt dat mensen, dieren en faciliteiten worden getest en gecertificeerd. Deze boerderij biedt mens en dier groene weiden, bossen en boomgaarden, evenals de mogelijkheid om delicatessen uit de natuur te produceren en te verfijnen. De therapiedieren geven eieren en geitenmelk.

Diensten

De diensten hebben betrekking op dier-ondersteunde interventies. Deze omvatten professioneel geplande therapeutische, educatieve, psychologische en sociaal integratieve diensten voor mensen van alle leeftijden met en zonder fysieke, psychologische, sociaal-emotionele en cognitieve beperkingen en gedragingen. Het omvat ook gezondheid bevorderende, preventieve en rehabiliterende maatregelen. De interventies met hulp van dieren worden gepland, uitgevoerd en geëvalueerd door mensen die een basis therapeutische, educatieve of sociale training hebben gevolgd, evenals onderwijs en training met hulp van dieren.

Activiteiten

De “Antoniushof” biedt werk en werkgelegenheid op de boerderij, dier-ondersteunende interventie op de boerderij, paardrijden-therapie, crisisinterventie voor schoolklassen en dier-ondersteunende leerbegeleiding. Daarnaast zijn er ook vrijetijdsactiviteiten, zoals lamawandelingen, yoga met gezelschap van dieren, dierenbeleveniskampen met geiten melken, kampvuren, creatief ontwerp, enz., moeder-kind rijden, begeleid rijden voor alle leeftijdsgroepen).

Producten

Het is ook een leerbedrijf voor de WKO (Oostenrijkse Federale Economische Kamer). In het kader van de deelkwalificatie worden leerlingen opgeleid in het beroep dierverzorging op de boerderij. Dit uitgebreide sociale aanbod van de Antoniushof wordt aangevuld met de boerderijverkoop van geitenmelkproducten uit eigen productie.

De rol van zorgboerderij manager

Het overzicht van het totale proces: Verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de onderneming op personeels-, financieel en professioneel vlak. Daarnaast is er de verantwoordelijkheid om kwaliteitscondities voor mens en dier en kwaliteitsmanagement te creëren. Dit varieert van het voeren van de dieren, inkoop, facturering aan de klant en bepalen welke klant wie nodig heeft – welke persoon wordt vanuit het netwerk in het team gebracht, evenals onderzoek, netwerken en on-site, evaluaties, supervisie en training.

De rol van zorgboerderij begeleider

Is hier niet aanwezig – het gebeurt allemaal in direct contact – in teamoverleg worden de zaken behandeld en verantwoordelijkheden overgedragen – dagelijkse verantwoordelijkheid. Referentie is persoon aanwezig: om de deelnemer in de gaten te houden. In teamoverleg wordt besproken – welke therapeut nodig is – dierkeuze is aan de deelnemer.

Relaties met verwijzende instanties

Samenwerking met verschillende instanties, de WKO en andere instellingen (bijvoorbeeld scholen). Voor veel kinderen van basisscholen, nieuwe middelbare scholen en middelbare scholen vindt het vak ‘sociaal leren’ plaats onder leiding van Ursula Köstl met de therapiedieren van de boerderij.

De “Animal Assisted Intervention” voor schoolklassen is erkend door de Directie Onderwijs en Schoolpsychologie van de provincie Stiermarken.

Relaties met gezinnen

Is bij elke deelnemer anders en hangt af van de therapie – het is noodzakelijk om de kinderen (grootouders, gezinsondersteuners) mee te nemen. Er is een uitwisseling van wat er wordt gedaan. Het rapport van de maatschappelijk werker wordt overgedragen aan de contactpersoon (betaalbureaus in therapie). Er is een gesprek met de ouders. Soms zijn de ouders bij het begin aanwezig.

Relaties met sociale landbouwnetwerken

Het gebeurt veel met de ÖKL-opleidingstrajecten (ÖKL=Oostenrijksbreed opererende neutrale onderwijsinstelling voor volwasseneneducatie en bijscholing in de agrarische sector in het algemeen belang), Green Care – persoonlijke samenhangende verbindingen ontstaan ​​vanzelf.

Visie

Visie: alle dieren doen het goed, de goede collega’s blijven, er is een goede opvolging, men is gesetteld, dat het een zelfverzorgend geheel wordt. Dat dier-ondersteunende interventie in zijn diversiteit politiek wordt ondersteund.

Ontwikkelingsplan

Er is een boerderijconcept en een ontwikkelingsplan dat nog moet worden versterkt.
– Geitenfokkerij: uitgestorven rassen om een kaasmakerij te bouwen. Handgemolken ook als een therapeutische benadering.

Suggesties voor het beheren van een zorgboerderij

Bezoek veel zorgboerderijen, bied een breed scala aan diensten aan, zorg voor een brede basis; ter plekke voelen hoe het gaat en onderhoud persoonlijke contacten. Netwerken is erg belangrijk, sta open voor andere mogelijkheden. Schoenmaker blijf bij je leest: aanbieden wat je zelf goed kunt, of – boeren is zijn eigen opleiding.