Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
GUT. BIO BAUERNHOF CHANCE B
 
TERUG NAAR CASESTUDIES
INTRODUCTIE

De Chance B Organic Farm bestaat sinds 1989.

De boerderij heeft verschillende sociale functies gehad. Op dit moment zijn de diensten: “Begeleiding en Ondersteuning” (dagopvang voor mensen met een handicap) en “Participatie in de Arbeid” (opleiding op het werk voor mensen die veronderstelt worden arbeidsongeschikt te zijn) op de boerderij gevestigd. Samen beheren ze de boerderij.

  • Naam en achternaam: Elisabeth Grabner and Karoline Kreimer-Hartmann.
  • Geboortedatum: 1970 en 1971.
  • Geslacht: 2x vrouw.
  • Opleiding: Diverse pedagogische opleidingen, universitair (biologie) en projectmanagement.
  • Adres/kaart: Hinterberg 6, 8200 Gleisdorf, Oostenrijk.
  • Bedrijfsoppervlakte (in ha): 3,99 ha (hectare).
  • Datum oprichting zorgboerderij: 1989.
  • Aantal werknemers: 10 10 (2-3 boerderij medewerkers, 10 pedagogisch personeel) Aantal deelnemers: ongeveer 35.

Websites en profielen sociale netwerken:
www.chanceb-gruppe.at

Algemene beschrijving boerderij

De biologische boerderij is een kleine gestructureerde boerderij. De landbouw bestaat uit jonge plantenteelt, groente- en kruidenteelt evenals een bessenveld en boomgaarden. Van de teelt worden producten gemaakt.

Diensten

Op de boerderij werken de twee diensten hand in hand: Begeleiding en Ondersteuning biedt mensen met ondersteuningsbehoeften structuur; Participatie in Werkgelegenheid (TaB) verzorgt beroepsopleidingen voor mensen die arbeidsongeschikt worden geacht. De dienst TaB is maximaal 3 dagen op de boerderij en assisteert het boerderijpersoneel met dagelijkse taken.

Activiteiten

Alle mensen op de boerderij helpen mee met de activiteiten die er zijn. Jonge planten worden opgekweekt voor verkoop, groenten worden gekweekt in de folietunnel en in het open veld wordt de kruidentuin verzorgd. Er wordt gewied, gemaaid en gehooid, er wordt hout gekapt in het bos en uiteindelijk wordt er geoogst.

Producten

In het voorjaar worden de jonge planten verkocht. De geoogste planten worden verder verwerkt: van de bessen wordt jam gemaakt, van de kruiden worden zouten en thee gemaakt, van de groenten worden diverse producten gemaakt zoals ketchup, basilicumpesto en dergelijke.

De rol van zorgboerderij manager

De manager schept de randvoorwaarden zodat de samenwerking goed verloopt. Hij/zij zorgt voor facility management, landbouwsubsidies, distributie van de producten.

De rol van zorgboerderij begeleider

De begeleider heeft de rol van pedagogische aansturing of coördinator tussen de beheerder en de pedagogisch medewerkers: samen met de bedrijfsleider worden de procedures en werkzaamheden op de boerderij besproken en met de pedagogisch medewerkers wordt de uitvoering uitgewerkt met als doel een goede ontwikkeling voor de deelnemers.

Relaties met verwijzende instanties

In dit geval is de sociale dienst de eigenaar van de boerderij. Het is de werkgever en financiert de boerderij.

Relaties met gezinnen

Het doel van het pedagogisch werk is ook het gezin erbij te betrekken. Er worden regelmatig bijeenkomsten en rondetafelgesprekken gehouden.

Ouders en families worden ook betrokken bij diverse festiviteiten en vieringen. Ook worden zij ondersteund in hun omgang met de autoriteiten.

Relaties met sociale landbouwnetwerken

Chance B is sinds drie jaar lid van Green Care.

Visie

De visie van de boerderij is het bevorderen van ontwikkeling. Met behulp van de activiteiten en taken op een boerderij wordt het besef van oorzaak en gevolg dichterbij gebracht. Werken in en met de natuur heeft een positieve invloed op veel mensen. Door de productie en verkoop van producten wordt waardering voor het eigen werk en contact met “buiten” bevorderd.

Ontwikkelingsplan

De afgelopen jaren is de wisselwerking tussen agrarische activiteiten en onderwijsuitdagingen steeds verder verfijnd. De deelnemer/klant staat altijd centraal. Landbouw is een middel om een doel te bereiken. In de toekomst zal nog meer aandacht worden besteed aan onderwijskansen in de landbouw.

Suggesties voor het beheren van een zorgboerderij

Openstaan voor alle eventualiteiten.