Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
GUT. BIO BAUERNHOF CHANCE B
 
ÖRNEK UYGULAMALARA DÖN
GİRİŞ

The Chance B Organik Çiftliği 1989 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Çiftlikte birçok sosyal faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu günlerde, “Refakat ve Destek” (engelliler için gündüz bakımı) ve “İstihdama Katılım” (çalışamaz olarak kabul edilen kişiler için işbaşı eğitimi) hizmetleri elden ele desteklerle yürütlmektedir.

  • Adı Soyadı: Elisabeth Grabner and Karoline Kreimer-Hartmann.
  • Doğum Tarihi: 1970 ve 1971.
  • Cinsiyet: 2x Bayan.
  • Eğitim: Çeşitli pedagojik eğitimler, üniversite (biyoloji) ve proje yönetimi.
  • Adres/Lokasyon: Hinterberg 6, 8200 Gleisdorf, Austria.
  • Çiftlik Büyüklüğü ( hektar ): 3,99 hektar.
  • Sosyal Çiftliğin Kuruluş Tarihi: 1989.
  • Çalışan Sayısı: 10 10 (2-3 çiftlik çalışanı, 10 pedagojik personel) Katılımcı Sayısı: yaklaşık 35.

Websitesi and sosyal medya adresi:
www.chanceb-gruppe.at

Çiftliğin Genel Tanıtımı

Organik çiftlik, küçük yapılı bir çiftliktir. Tarım, genç bitki yetiştiriciliği, sebze ve ot yetiştiriciliği ile meyve tarlası ve meyve bahçelerinden oluşmaktadır. Birincil üretimden elde edilen ürünlerden ürün üretimi gerçekleştirilir.

Hizmetler

Çiftlikte iki hizmetbir arada beraber yürütülmektedir: Refakat ve Destek, desteğe ihtiyacı olan insanlar için günlük alanlar sağlamaktadır; İstihdama Katılım (TaB), çalışamayacak durumda olduğu düşünülen kişilere iş eğitimi sağlar. TaB servisi en fazla 3 gün boyunca çiftliktedir ve çiftlik personeline günlük işlerde yardımcı olmaktadır.

Faaliyetler

Çiftlikteki tüm insanlar ortaya çıkan faaliyetlere yardımcı olmaktadırlar. Satış için genç bitkiler yetiştirken, folyo tünelde sebzeler yetiştirilir ve açık alanda bitki bahçesine bakılmaktadır. Ayıklama, biçme ve saman yapımı, ormanda odun kesimi ve son olarak hasat işlemi yapılır.

Ürünler

İlkbahar gelince genç bitkiler satılır. Ayrıca hasat edilen bitkiler işlenir: meyvelerden reçel, otlardan tuzlar ve çaylar, sebzelerden ketçap, Ajvar, Letscho, fesleğen pesto ve benzeri çeşitli ürünler yapılır.

Sosyal Çiftlik Yöneticisinin Rolü

Yönetici, işbirliğinin iyi çalışması için ana koşulları oluşturur. Tesis yönetimi, tarımsal sübvansiyonlar ve ürün dağıtımı ile ilgilenir.

Sosyal Çiftlik Eğitmenin Rolü

Eğitmen, yönetici ve pedagojik personel arasında pedagojik yönlendirme veya koordinatör rolüne sahiptir: çiftlik yöneticisi ile birlikte, çiftlikteki prosedürler ve faaliyetleri tartışılır. Pedagojik personel ile katılımcılar için en iyi uygulamaların geliştirilmesi için çalışılır.

Sosyal/Sağlık Hizmetleri ile İlişkileri

Bu durumda sosyal hizmet, çiftliğin sahibidir. İş ortamı oluşturur ve çiftliği finanse eder.

Aileler ile İlişkileri

Pedagojik çalışmanın amacı çalışmalara aileyi de dahil etmektir. Özel günlerde düzenli toplantılar ve yuvarlak masa toplantıları yapılır. Ebeveynler ve aileler de belirli şenliklere ve kutlamalara katılırlar. Ayrıca yetkililerle olan ilişkilerinde de desteklenirler..

Sosyal Tarım Ağları İle İlişkileri

Chance B çiftliği, üç yıldır Green Care üyesidir.

Vizyon

Çiftliğin vizyonu her zaman gelişmeyi teşvik etmektir. Bir çiftlikteki faaliyetler ve görevler yardımıyla neden-sonuç bilinci yakınlaştırılmalıdır. Doğada ve doğayla birlikte çalışmak birçok insan üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ürünlerin üretimi ve satışı yoluyla, kendi çalışmalarının takdir edilmesi ve “toplum” ile ilişkiler teşvik edilir.

Gelişim Planı

In recent years, the interplay between agricultural activities and educational challenges has been refined again and again. The focus is always on the participant/customer. Son yıllarda, tarımsal faaliyetler ile eğitimle ilgili zorluklar arasındaki etkileşim sürekli geliştirilmiştir. Odakları her zaman katılımcı/müşteri üzerine olmuştur. Tarım temel bir amaçtır. Gelecekte, tarımdaki eğitim olanaklarına daha da önem verilmesi planlanmaktadır.

Sosyal Çiftliğin Yönetimi İçin Öneriler

Tüm olasılıklara ve işbirliklerine açık olmak.