Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
Innovative Strategic
Partnership project
Social FARMS is een innovatief strategisch partnerschapsproject dat is gestart in november 2020 en eindigt in oktober 2022, toegekend in het kader van het programma Erasmus+ van de Europese Unie in het kader van Key Action 2 Cooperation for Innovatie en de uitwisseling van goede praktijken.
Het belangrijkste projectproduct is een platform voor afstandsonderwijs met 3 modules en 13 casestudies.
Innovative Strategic
Partnership project
Social FARMS is een innovatief strategisch partnerschapsproject dat is gestart in november 2020 en eindigt in oktober 2022, toegekend in het kader van het programma Erasmus+ van de Europese Unie in het kader van Key Action 2 Cooperation for Innovatie en de uitwisseling van goede praktijken.
Het belangrijkste projectproduct is een platform voor afstandsonderwijs met 3 modules en 13 casestudies.

Case Studies

13 casestudies vertegenwoordigen succesvolle voorbeelden van sociale landbouw uit de vijf betrokken landen. De casestudies kunnen bijdragen tot de uitvoering van het opleidingsmateriaal dat bestaat uit drie modules

Case Studies

13 casestudies vertegenwoordigen succesvolle voorbeelden van sociale landbouw uit de vijf betrokken landen. De casestudies kunnen bijdragen tot de uitvoering van het opleidingsmateriaal dat bestaat uit drie modules

Training Modules

De drie Modules zijn gewijd aan elk van de drie sleutelprofielen die te maken hebben met het integratie- en revalidatietraject van de persoon met een handicap: Module 1, Social Farm Tutor, is bedoeld voor de professional die verantwoordelijk is voor de follow-up van het veldtrainingsprogramma; Module 2, Social Farm Manager, is bedoeld voor de eigenaar en/of directeur van de boerderij, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het revalidatieplan op de boerderij; Module 3, Social Farm Educator, is bedoeld voor de professional die verantwoordelijk is voor het vergemakkelijken van het integratie- en revalidatieproces in samenwerking met de sociale/gezondheidsdiensten.

Training Modules

De drie Modules zijn gewijd aan elk van de drie sleutelprofielen die te maken hebben met het integratie- en revalidatietraject van de persoon met een handicap: Module 1, Social Farm Tutor, is bedoeld voor de professional die verantwoordelijk is voor de follow-up van het veldtrainingsprogramma; Module 2, Social Farm Manager, is bedoeld voor de eigenaar en/of directeur van de boerderij, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het revalidatieplan op de boerderij; Module 3, Social Farm Educator, is bedoeld voor de professional die verantwoordelijk is voor het vergemakkelijken van het integratie- en revalidatieproces in samenwerking met de sociale/gezondheidsdiensten.

PARTNERS

Er zijn zes projectpartnerorganisaties die vijf landen vertegenwoordigen: Italië, Oostenrijk, Nederland, Spanje en Turkije