Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
Yenilikçi Stratejik
Ortaklık projesi
Sosyal ÇİFTÇİLİK projesi, Avrupa Birliği Programı Erasmus+ kapsamında Temel Eylem 2 Yenilikçilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği kapsamında yürütülen , Kasım 2020’de başlayan ve Ekim 2022’de sona eren yenilikçi bir Stratejik Ortaklık projesidir.
Ana proje ürünü, 3 modül ve 13 vaka çalışması içeren uzun mesafeli öğrenme için bir platform olacaktır.
Yenilikçi Stratejik
Ortaklık projesi
Sosyal ÇİFTÇİLİK projesi, Avrupa Birliği Programı Erasmus+ kapsamında Temel Eylem 2 Yenilikçilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği kapsamında yürütülen , Kasım 2020’de başlayan ve Ekim 2022’de sona eren yenilikçi bir Stratejik Ortaklık projesidir.
Ana proje ürünü, 3 modül ve 13 vaka çalışması içeren uzun mesafeli öğrenme için bir platform olacaktır.

ÖRNEK UYGULAMALAR

13 vaka çalışması, ilgili beş ülkeden başarılı sosyal tarım örneklerini temsil etmektedir. Vaka çalışmaları, üç modülden oluşan eğitim materyallerinin uygulanmasına katkıda bulunacaktır.

ÖRNEK UYGULAMALAR

13 vaka çalışması, ilgili beş ülkeden başarılı sosyal tarım örneklerini temsil etmektedir. Vaka çalışmaları, üç modülden oluşan eğitim materyallerinin uygulanmasına katkıda bulunacaktır.

Öğretici

Oluşturulan üç modül, engelli kişinin rehabilitasyonunda kullanılacak üç temel profildenoluşmuştur, bunlar;Modül 1, Sosyal Çiftlik Eğitmeni, saha eğitim programını takip etmekten sorumlu profesyonele yöneliktir; Modül 2, Sosyal Çiftlik Yöneticisi, çiftlik sahibine ve/veya rehabilitasyon planının çiftlikte gerçekleştirilmesinden sorumlu yöneticiye yöneliktir; Modül 3, Sosyal Çiftlik Eğitimcisi, sosyal/sağlık hizmetleri ile işbirliği içinde içerme ve rehabilitasyon sürecini kolaylaştırmaktan sorumlu profesyonellere yöneliktir.

Öğretici

Oluşturulan üç modül, engelli kişinin rehabilitasyonunda kullanılacak üç temel profildenoluşmuştur, bunlar;Modül 1, Sosyal Çiftlik Eğitmeni, saha eğitim programını takip etmekten sorumlu profesyonele yöneliktir; Modül 2, Sosyal Çiftlik Yöneticisi, çiftlik sahibine ve/veya rehabilitasyon planının çiftlikte gerçekleştirilmesinden sorumlu yöneticiye yöneliktir; Modül 3, Sosyal Çiftlik Eğitimcisi, sosyal/sağlık hizmetleri ile işbirliği içinde içerme ve rehabilitasyon sürecini kolaylaştırmaktan sorumlu profesyonellere yöneliktir.

PARTNERS

Konsorsiyum 5 ülkeden altı proje ortağı kuruluş tarafından oluşturulmuştur Bunlar; sırasıyla İtalya, Avusturya, Hollanda, İspanya ve Türkiye’dir.