Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
SOCIAL FARM ACTIVITIES FOR RURAL MANAGEMENT SERVICES COURSE

1. SOSYAL TARIMA GIRIŞ

Sosyal tarım, tüm insanlar için eşit hassasiyet ve temel haklara bağlı fırsatlar sunan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün derin bir hareketinden doğmuştur.

 • ‘’Engelli Hakları Bildirgesi’’ (1975)
 • “Engelli Kişiler İlgili Dünya Eylem Programı’’ (1982)
 • “Akıl hastası kişilerin korunmasına ilişkin ilkeler ve ruh sağlığının iyileştirilmesi, bakımı« (1991)
 • “Birleşmiş Milletlerin Engellilerin Haklarının Eşitlenmesine İlişkin Kuralları” (1993).

Sosyal tarım veya diğer adıyla sosyal çiftçilik, hayvanlar ve bitkiler gibi tarımsal kaynakları kullanarak kısa veya uzun dönem faaliyetler boyunca kırsal alanlarda sosyal hizmetleri teşvik ederek ve üretim yapmak olarak adlandırılabilir Bunlara örnek hizmetler arasında rehabilitasyon, terapi, korunaklı istihdam, yaşam boyu sosyal içermeye katkıda bulunan eğitim ve diğer faaliyetler gösterilebilir .(J Hassink and M Van Dijk 2006 F Di Iacovo and D O’Connor 2009.

Sosyal tarım kuzey Avrupa ülkelerinde ( Hollanda gibi) ortaya çıkmıştır 1950 ‘lerden sonra kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır.

Bunun sonucu olarak, Avrupa’da ulusal forumlarda, özelliklede kırsal çevrelerde hem sosyal hem de ekonomik açıdan olumlu etkileri gözlemlenmiştir.

mod1_2

Sosyal çiftlikler Avrupa ülkelerinde farklı şekil ler de geliştirilmiştir Belirli sosyal ihtiyaçları ele almanın ve kırsal kaynaklara ve çok işlevli tarıma dayanan yenilikçi kırsal kalkınma planlarını teşvik etmenin bir yolu olarak görülebilir Sosyal tarım, tarımsal çevreyi rehabilite ederek çevresel, kırsal, sosyal, eğitim ve bakım hizmetleriyle birleştirir İnsanların yaşam kalitesine, sosyal hayata ve işe dahil olmalarına fayda sağlar Çiftçilere işlerini ve gelirlerini genişletmeleri ve çeşitlendirmeleri için bir fırsat sunar Yeni pazarlar oluşturarak ve lif ve gıda üretiminin ötesine geçen alternatif hizmetler sunar.

Proje, esas olarak otistik kişilerin tedavisine odaklanan (SWANS Projesi, 2011 2013), önceki deneyimlerden elde edilen iyi uygulamalara dayalı yenilikçi bir modelin paylaşılmasını ve geliştirilmesini, prosedürlerin ve sonuçların farklı türde zihinsel engelleri olan kişilere ve sosyal sıkıntılar içinde olan kişilerin eğitimi adına profosyoneller için geliştirilmiş eğitim materyalleri sunmaktadır.

Sosyal tarımın ve sosyal çiftliklerin odak noktası, zihinsel bozuklukların önlenmesi ve damgalanmadan etkilenen ve hedef alınan veya erken gelişmiş depresyon çöküşünden etkilenen çocukların ve gençlerin bakımıdır.

Sosyal Çiftlik Eğitmeni, Yönetici ve Sosyal/Sağlık Eğitimcisinden oluşan üçlü, sosyal tarım iyi uygulamaları için başarılı işbirliklerinin uygulanması için temel ekip olarak kabul edilmektedir.

Sosyal çiftliğe ve çiftlik yönetimine en çok ilgiyi öğrenciler ve çiftçiler göstermektedirler. Bunlar doğal olarak birincil hedef grubu olarak ön plana çıkmaktadırlar.

Danışmanlık hizmeti veren eğitmenler, politikacılar ve sosyal/sağlık hizmetlerinden ve kırsal kalkınma önlemlerinden sorumlu kişiler de ikincil hedef gruplar olarak ilgilenmektedirler.

Modüler eğitim, e-öğrenme için yerinde öğrenmeye dayalı eğitim metodolojilerinin ve internet teknolojilerinin harmanlanmış bir kullanımıyla, hedef kullanıcıların özel ihtiyaçları olan kişiler için çiftlikte eğitim, konaklama ve hizmetleri yönetmelerini sağlayan bir öğretme şeklidir.

2. KATILIMCILAR İÇIN SOSYAL ÇIFTLIKLERIN ÖNEMI

Sosyal çiftçiliğin gücü şunlarla ilgilidir: Birliktelik Dışarıda Olmak Sadece Kişisel Olmak. Bu üçlü birliktelik sosyal çiftçiliğin gücüdür.

Sosyal çiftliklerin katılımcıları aşağıdaki şekilde kendilerini değerlendirmektedirler:

 • Görülüyorum ve duyuluyorum / bir yere ait olduğumu hissediyorum
 • Normal hayatta olduğu gibi çiftlikte yaşıyorum
 • Öğrenme şansım var
 • Faydalı işler yapıyorum
 • Çiftlikte birçok egzersiz yapabiliyorum
 • Birçok açık alan var ve çok fazla dışarıda kalabiliyorum
 • Çiftlikteki tempo bana hayata tutunma şansı veriyor
 • Birlikte sağlıklı bişeyler yiyoruz

Araştırmalar, katılımcıların ilişkilerinin, sosyal çiftçilerin ve ilgili diğer kişilerin temel değerlerin kazanımlarının sağlanmasında çiftliği hayatlarının merkezine almasına bağlamaktadırlar.

Sosyal çiftlikler, tarımsal çevreyi rehabilitasyon işlemini, bakım, sosyal, eğitim hizmetleri ve işe dahil etme ile birleştirir, insanların yaşam kalitesine ve sosyal içermelerine fayda sağlar.

Sosyal çiftlikler, her türlü engeli ve sosyal dezavantajı olan katılımcılar için gündüz aktiviteleri, çalışma ve bazende barınma olanakları sunar.

Bazı sosyal çiftlikler, farklı hedef grupların karışımı ile çalışmaktadır.

Sosyal çiftlikler, farklı katılımcı gruplarına rehberlik sunmaktadır, örneğin:

 • Zihinsel engelli insanlar
 • Psikiyatrik sorunları olan kişiler
 • Bağımlılıktan kurtulan insanlar
 • Öğrenme güçlüğü çeken kişiler
 • Yaşlılar
 • Öğrenme ve gelişim güçlükleri olan veya olmayan çocuklar
 • Davranış sorunları olan gençler
 • Uzun süreli işsizler
 • Göçmenler/mülteciler

Katılımcıların bir sosyal çiftlikte deneyimledikleri şeyler hakkında çok sayıda araştırma yapılmıştır. Sonraki sayfalarda, üç hedef grubun deneyimleri örneklerle açıklanacaktır.

Psikiyatrik geçmişi olan insanlar, sosyal çiftliğin niteliklerinden şu şekilde bahsederler: Hasta olarak değil, önyargısız, normal bir insan gibi takdir ediliyoruz Olumlu geribildirim ve sorumluluk almak güven vermektedir Kendi hızınızda çalışabiliyorsunuz Çiftlik, standart, huzur ve geniş alan, daha fazla özgürlük ve gayri resmi bir atmosfer sağlamaktadır Bir süreliğine hayyatan geri çekilme fırsatı sunar Katılımcı grubunun çeşitliliği sayesinde yeni bağlantılar kurma fırsatı sunar Yaşlılar, kişisel ilişkilere önem göstermektedirler Anlamlı işler yapabilmek ve toplumun bir parçası olabilmek Çiftlik, geleneksel hayattan daha geniş bir aktivite yelpazesi sunmakta ve bunun harekete geçirici bir etkisi olamktadır Güzel bir bakış açısı kazandırıyor Otantik çiftlik ortamı hafızayı etkinleştirmektedir Grubun samimiyeti insana takdir edildiğini hissettiriyor.

Gençler:

Araştırmalar, sosyal çiftlikte yaşayan ve çalışan (deneyimsel öğrenme) birden fazla sorunu olan gençlerde birçok olumlu etki göstermektedir.

Çiftliğin Durumu:

Kendi ortamınızdan uzak (arkadaşlar, gençlik bakımı), rol model çiftçi ve ailelerin katılımı ile kendinize geri dönme fırsatını sunan bir ortam sağlar. Fiziksel ve zorlu işler, deneyim kazanılır. Çiftlikte, okulda veya yatılı gençlik kampında olduğundan daha az agresif bir ortam vardır. Çiftlikte daha fazla özgürlük ve resmi olmayan bir ev atmosferi sunmaktadır.

Gençlerin Süreci:

Olumlu deneyimleri yeni (ev) bir duruma entegre etme, katılımcı olarak değil çalışan olarak rol alma, geçmişe yansıma, artan özgüven ve artan özgüven ile kontrol odağı oluşturma. Daha bağımsız olunur, daha iyi iletişim kurma ve sebat etmek öğrenilir ve sorumluluk alınarak yeni iletişim ağları kurulur.

Etkileri:

Davranış problemlerinde azalma, daha az mükerrerlik, daha az madde kullanımı ve gençlik bakımına daha az başvurular görülür. Okula veya işe dönüş, ebeveynlerle iyileşme/gelişmiş iletişim, günlük rutinin toparlanması, seçim arkadaşlıklarının geliştirilmesi.

Sosyal çiftlikler, toplum bakımı, eğitim ve rehabilitasyon, katılımcıların güçlendirilmesi ve toparlanması felsefesi ile uyumludur. Çiftlikte sağlanan bakım eşitlik, katılım, seçenekler, şefkat ve profesyonellik üzerine kuruludur Bir çiftlikteki her çalışma alanının kendine özgü faaliyetleri ve nitelikleri vardır.

Bir sosyal çiftlik için faaliyetlerde yeterli çeşitlilik geliştirmek ve bu çalışma alanları arasındaki farklardan mümkün olan en iyi şekilde yararlanmak önemlidir.

Sosyal bir çiftlikte çalışmanın merkezi olduğu yerler yaratabilirsiniz kendinizi yorarak fazla enerjinizden kurtulabileceğiniz yerlerdir. Ancak yeşil alan deneyiminin söz konusu olduğu, sessizliğin, kokuların, renklerin ve ( seslerin tadını çıkarabileceğiniz yerler de bulunmaktadır. Her iki yere de güvenlik, kendini bulma ve katılım sağlanarak deneyimlemek için katılım sağlanabilir Her çalışma alanı,’iş baskısı veya tutumu’ ve ‘ üzerine yapılan vurgu bakımından farklılık gösterebilse de, bir çalışma alanı daha fazla iş baskısına sahiptir Biri çalışma alanının tutumu öğrenmeye daha fazla ödünç verirken, başka bir çalışma alanı deneyim için daha fazla fırsat sunmaktadır.

Algı ve iş baskısına ek olarak, çalışma alanları, yukarıda belirtildiği gibi, temas olanakları, çalışma alanının boyutu ve işin öngörülebilirliği gibi diğer yönlerde de farklılık göstermaktedir. Bu niteliklerin ve çalışma alanları arasındaki karakteristik farklılıkların farkında olmak, danışmanlara çalışma alanlarını daha spesifik olarak farklı katılımcılar için kullanma fırsatı sunmaktadır.

  

ÇALIŞMA ALANI FAALIYETLER ÖZELLIKLERI ÇALIŞMA ALANININ ÖZELLIKLE UYGUN OLDUĞU
OLASI HEDEFLER VE HEDEF GRUPLAR
Atlar ile çalışmak Atlarla ilgilenmek, ata binmek, atlama ve terapi Güçlü bir bağ geliştirebileceğiniz hayvanlar genç insanlar bir ilişki üzerinde çalışmak sosyal etkileşim güven ve kararlılık geliştirin,geliştirin,’hayatınızı yönlendirmeyi öğrenin’
Fırıncılık Hamur yapma, ekmek, kurabiye ve kek pişirme Yaratıcı süreç, dikkat ve doğruluk Çalışma ritmi, dikkat, doğruluk geliştirme
Bahçecilik Ekim, dikim, çapalama, ayıklama, hasa Mevsimsel ritim ve çeşitli ortamlar sera, otlar, çiçekler, açık alan ve bahçecilik Kendi süreçlerine ilişkin içgörü Mevsimlerdeki ve yaşamdaki hareketleri görülmesi
Ev İşleri ve Tarım Turizmi Kahve ve çay yapmak Öğle yemeği hazırlamak Temizlik ve yıkama yapmak İlgili olmak Birçok Kişi ile küçük bir alanda işbirliği yapmak Tekrarlanan görevler Korunmasız insanlar için uygun oratm Kendinize bakmayı öğrenebilirsiniz
Hayvancılık Hayvanları meraya getirmek, beslemek, sağmak Hayvanların öngörülmezliği.
Hayvanlardan doğrudan tepki ve
hayvanlarla bağ
Hayata küsmüs insanlara özgüveni geri kazandırır. Harekete geçmenizi Öğrenme sınırları Dayanımınızı geliştirir
Yemek servisi endüstrisi,
yemek servisi
Siparişleri almak ve teslim etmek
Yazar kasaya yardım etmek
Sandviç ve salata yapmak
Müşteri Temsilcisi ile iletişim. Müşterilerle iletişim kurmak. Talep ve
şikayetlerle ilgilenmek.
Süs Bahçesi Toprağı ayarlamak ve sürdürmek.
Bahçeye iyi bak mak . Ağaçların
bakımı
Küçük iş baskısı. Oda için yaratıcılık. ilgili. Gözle görülür. Yakın ev Hassas insanlar için uygundur. Kendi seçimlerinizi yapmayı öğrenin
Peyzaj Yönetimi Erik toplama Küçük iş baskısı. fiziksel çalışma
etkileri daha uzun bir süre boyunca görünür
«Toprak”Fiziksel olarak güç kazanın
Süt İşleme Peynir, yoğurt, süzme peynir
yapımı Temizlik, Şişeleri doldurma ve etiketleme
Peynirleri temizleme ve çevirmek
Temiz ve hassas çalışma. Kapalı, izole alan. Dışarıdan birkaç gözlem sadece. Sabit iş Gelişmekte olan yapı. Doğruluk ve girişimcilik
yönünüzü geliştirin. Mükemmeliyetçilikte öğrenme sınırlarınızı zorlayın
Mağaza Sebze, süt ürünleri sat. Perakende alanıyla ilgilen. Eksikleri tamamla.
Müşterilerle iletişim kurun. Yazar kasanın işlenmesini sağlayın
Müşterilerle iletişim. Mağaza temsilcisi. Beklenmeyen durumlar Müşterilerle iletişim kurun.Dilek ve şikayetlerle ilgilenin
Teknik Tamircilik, teknik konuları bir araya getirme Yeşil olmayan aktivite. Teknik Bilgi
gerekli
Genç insanlar; özellikle erkekler

3. SOSYAL ÇIFTLIK KLAVUZU

Sosyal Çiftlik Etkinlikleri, sosyal/sağlık hizmetleri tarafından yapılan ön psikotutumsal değerlendirmeye ve sosyal çiftlikte mevcut duruma bağlı olarak Sosyal Çiftlik Yöneticisi tarafından listelenen bir program kapsamında kursiyer için aşağıdaki örnekte olduğu gibi planlanacak ve uyarlanacaktır:

 • bahçecilik,
 • ekmek ve pasta yapımı,
 • Hayvan bakımı,
 • kil, kağıt ve ahşap işleri vb.

Sosyal çiftlik eğitmeninin belirtmiş olduğu işleri yapmadan önce bu işler için ihtiyaç duyulan rolleri, görevleri ve becerileri açıklamak ve anlamak önemlidir.

Sosyal çiftlik eğitmeni, sosyal çiftlik yöneticisi ile beraber planlanan rahabilitasyon ve bireysel çalışma programlarının alanda gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Başlangıçta eğitmen, katılımcının eğitmen ile arasındaki uyumunu sağlamak adına sosyal ve sağlık hizmetleri tarafından çiftliğe gönderilir.

Bu ilişkiyi başlatmak ve kursiyerin katılımını kolaylaştırmak için esastır.

Bu katılımın sağlanması ile sosyal/sağlık eğitimcisinin varlığı da o kadar azalacaktır.

Sosyal Çiftlik Eğitmeni, bir işi yapmak için gerekli özel becerilere (zor beceriler) ve iyi becerilere (iyi iletişim kurma yeteneği, sosyal tarıma katılan kişi için güvenilir bir referans noktası olma yeteneği gibi) sahip olmalıdır.

 • İletişim Yetkinlikleri
 • Profesyonel Açıklamaların Kabulü
 • İşbirliği Yapma/Takım İçinde Çalışma Becerisi
 • Katılım Becerileri
 • Empati
 • Çeşitlilik Becerileri
 • Kendini Yansıtma
 • Organizasyonel Yeterlilik
 • Öğrenme Yeterlilikleri
 • Harekete Geçme Yetkinliği
 • Sorumluluk

İletişim yetkinlikleri: Kendini anlaşılır ve alıcı odaklı bir şekilde ifade edebilmek ve kişinin başkalarıyla fikir alışverişinde bulunma, sözlü olarak bir şeyleri açıklığa kavuşturma ve iletişim yoluyla bilgiyi aktarma konusundaki kendi isteğini ifade edebilmesidir.

Öğrenme çıktıları, Sosyal Çiftlik Öğretmeninin şunları yapabilmesidir:

 • basit ve aynı zamanda karmaşık bir dille konuşmak
 • basit ve karmaşık dili anlamak
 • kibar bir dil kullanması
 • anlaşılır ve takdir edici geri bildirim verilmesi (motivasyon)
 • çatışma durumlarında sakin bir dil kullanılması.

Mesleki görüşlerin kabulü: Bu, bir yandan kişilere, kişi ve konu bakımından olumlu veya olumsuz görüş ve tavsiyelerde bulunma yeteneği, diğer yandan ise bu anlamda yorum ve tavsiyeleri kabul etme yeteneği olarak anlaşılmaktadır Kişinin bir şeyleri verimli bir şekilde işlemesidir.

Eğitmeni için öğrenme çıktıları :

 • işini geliştirmek için yorumları kabul eder ve kullanır
 • yorumlar aldıktan sonra davranışlarını karşılaştırır
 • profesyonel açıklamaları dinleyebilir
 • profesyonel açıklamalar yapabilir
 • yaptığı işe doğru değer verir.

İşbirliği yapma/bir ekip içinde çalışma becerisi: İşbirliği yapma becerisine sahip olmak, ortak bir sonuca veya başarıya güçlü bir şekilde inanmak anlamına gelir Bunu yaparken herkes yeteneklerine ve bilgilerine göre katkıda bulunur Odak noktası işbirliği, birlikte öğrenmedir Başkalarına açık olmak ve gerektiğinde geri adım atma yeteneğine sahip olmak da önemlidir.

Sosyal Çiftçi Öğretmeni için öğrenme çıktıları:

 • farklı insanlarla birlikte çalışabilir olmak
 • farklı insanların farklı ilgi alanları olduğununun bilinmesi
 • kabul edebilir olmak
 • birlikte çalışırken çatışmalar olabileceğinin bilinmesi
 • değerlerin kabul edebilir olmasının sağlanmas

Katılım Özellikleri: isim olarak involment “katılım” veya “katılım a “ anlamına gelir. Katılım anlamında, mümkün olduğu kadar çok kişi bir karar verme sürecine dahil olur. Bu anlamda Katılım yeterliliği, aynı zamanda ilerlemenin bir parçası olma isteği ve aktif olarak katılma isteği anlamına da gelir.

Sosyal Çiftlik Eğitmeni için öğrenme çıktıları:

 • Çevresi ile İlgileniyor
 • Kendi fikirlerine katkıda bulunma olasılığı için ilgilenirler.

Empati: Başka bir kişinin hislerini, duygularını, düşüncelerini, güdülerini ve kişilik özelliklerini tanıma, anlama ve empati kurma yeteneği ve isteğini ifade eder Buna karşılık gelen genel bir dil terimi hoşgörüdür.

Sosyal Çiftlik Eğitmeni için öğrenme çıktıları:

 • dinlemek ve başkalarının fikir ve bakış açılarına açık olmak
 • empatinin /merhametin ne olduğunu bilmek (merhameti acımadan ayırt etmek)
 • empatiyi sınırlarla (profesyonel/iş ve kişisel/özel) dengelemek .

Farklı Yetkinlikler: cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, köken ve milliyet, din ve ideoloji veya engellilik ne olursa olsun, insanlar arasındaki farklılıkları bilinçli olarak algılamak ve farklılıklarına değer vermek anlamına gelir.

Sosyal Çiftlik Eğitmeni için öğrenme çıktıları:

 • insanların din, konuşma, cinsiyet, yaş, anlam farklılıklarını tanır.
 • Farklılığın hayatın bir parçası olduğunu bilir
 • farklılığın yeni bakış açıları getirdiğini ve hayatını zenginleştirdiğini bilir.

Reflekste bulunmak: Anlamlı düşünmek, düşüncelerini yansıtmak ve bunu karşındakine hissettirmektir.

Sosyal Çiftlik Eğitmeni için öğrenme çıktıları:

Nasıl düşüneceğini bilir ve sadece bir birey olarak değil, aynı zamanda bir sistemin parçası olarak, örneğin bir ekip olarak, kendisi hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla düşünme, hareket etme ve hissetmeyi sorgular.

Organizasyonel Yetkinlik: planlayabilme ve düzenleyebilme yeteneğini ifade eder. işgücünün optimal kullanımı için programlar ve iş süreçleri geliştirilir. Organizasyonel yetenekler seti önemli görevlerin önce yapılması ve önemsiz görevlerin takip edilmesi anlamına gelir.

Sosyal Çiftlik Öğretmeni için öğrenme çıktıları :

 • İş planlayabilir ve organize edebilir
 • Planlamaya destek olabilir
 • Çalışma ortamının düzenlenmesine destek verebilir.

Öğrenme Yetkinliği aktif, kendi kendini yöneten, yapıcı, durumsal ve sosyal bir süreçtir:

 • Öğrenme, öğrencinin aktif katılımını gerektirir
 • Öğrenme her zaman kişinin katılımını gerektirir
 • Bilgi her zaman inşa edilebilir Yeni bilgi, ancak mevcut bilgi yapılarına inşa edilirse ve bireysel deneyim temelinde yorumlanırsa edinilebilir ve kullanılabilir
 • Bilginin inşası bağlamlarda gerçekleşir ve bunlarla bağlantılıdır bu nedenle öğrenme durumsaldır
 • Öğrenme ayrıca sosyo kültürel koşulların arka planına karşı ve genellikle sosyal bir çerçeve içinde gerçekleşir.

Eğitmen için öğrenme çıktıları :

 • yeni öğrenme deneyimlerine ve ileri eğitimlere açıktır (“öğrenmeyi asla bırakmazsınız”, yaşam boyu öğrenme).
 • değişiklikleri hayatın bir parçası olarak anlar
 • merak halindedir ve hataların bir öğrenme potansiyeli olduğunu bilir.

Harekete Geçme Yetkinliği: Eylem yetkinliği, bireyin mesleki, sosyal ve özel durumlarda uygun şekilde düşünülmüş ve bireysel ve sosyal olarak sorumlu bir şekilde davranmaya hazır olması ve yeteneği olarak tanımlanır.

Eğitmen için öğrenme çıktıları :

 • sorunları çözmeye çalışır
 • sağlığına dikkat eder
 • başkalarının sağlığına özen gösterir.

Sorumluluk yeterliliği: öncelikle kişinin kendi yeteneğini ve kararların olası sonuçlarını değerlendirmesi ve beklenen hedeflere en büyük olasılıkla ulaşacak şekilde hareket etmesi yeteneğidir.

Eğitmen için öğrenme çıktıları :

 • görevleri güvenilir bir şekilde yerine getirir
 • gerektiğinde destek isteyebilecek
 • Öngörü ile hareket edebilir
 • zorlu durumlarla ihtiyatlı bir şekilde ilgilenir.

* Gözlemleme ve raporlama hakkında daha fazla açıklama için çalışma kitabına bakın

Sosyal çiftlik eğitmeni yalnızca zorlu becerilere (çiftçilik becerileri ve yetenekleri) dayalı olarak eğitilmiş lider iş değil, aynı zamanda sosyal çiftlik eğitmeni de katılımcıların sosyal becerilerini (işbirliği ve kişiler arası ilişkiler) geliştirmek zorundadır Her biri kendi yeterliliklerine sahip olan sosyal çiftlik öğretmeni/çiftlik yöneticisi/ uzmanı üçlüsü içindeki işbirliği zihinsel veya sosyal bozukluğu olan bir kişinin işyerindeki içerme kapasitesinin dikkate değer bir parçasıdır

4. ÇALIŞMA METODOLOJISI

Odaklanmış gözlem:

Sistematik gözlem yeterince uzun süre gözlem yapmak ve farklı zamanlarda gözlem yapmak anlamına gelir.

Hedef odaklı: Gözlemleriniz önceden belirlenmiş bir hedefe yönelik olmalıdır Bu şekilde gözlemlemeniz gereken şeylere odaklanabilirsiniz.

Doğru: gözlem, davranışı tanımlamalıdır okuyucu ne olduğunu okuyabilmelidir Bu yüzden durumu doğru ve eksiksiz olarak sunmalıyız.

Amaç: Bir gözlem, gerçeği mümkün olduğunca sadık bir şekilde temsil etmelidir Bu, duyularınızın algıladıklarını olabildiğince gerçeğe uygun olarak temsil etmeniz gerektiği.

Bir gözlemci olarak, gözlemlenecek duruma katılmanın farklı yolları vardır, bunlar şu şekilde olabilir:

 • Aktif Katılım
 • Pasif Katılım
 • Katılmama

Kaydetme: Gözlem tamamlandıktan sonra gözlemlediğiniz şeyi kaydetmelisiniz. Bu işlem, gözlem şemaları, değerlendirme şemaları veya bu yöntemlerin bir kombinasyonu ile yapılabilir.

Raporlama: Raporlama genellikle günlük olarak yapılır. Ayrıca bakım veya rehberlik planları da yazılır. Bakım planlarındaki hedeflere dayalı olarak, hedefe yönelik bir şekilde gözlem yapılır. Ayrıca belirlenmiş hedeflere yönelik günlük raporunuzu da hazırlarsınız.

İçerik: İletişim kurarken her zaman hedef grubu dikkate almalısınız İş arkadaşları, bir aile üyesiyle konuşurken kullandıklarından farklı kelimeler kullanabilir Rapor mümkün olduğunca objektif olmalıdır Bu yüzden önce gerçekleri aktarırsınız, sonra kendi yorumunuzu yaparsınız Herkes ana ve yan konular arasındaki farkı bilmelidir Sonra yorumunu ve sonucunu verirsiniz

Dil: Cümleler, paragraflar, bölümler, başlıklar ve işaret sözcükleri aracılığıyla yapı oluşturursunuz.

İyi bakım ve/veya destek için bir plana göre çalışmak önemlidir, çoğunlukla buna metodik çalışma denir.

Metodik çalışmanın temelleri şunlardır:

 • Gerekli bilgileri toplayın gözlemler ve günlük raporlar ana bilgi kaynaklarınızdır, ancak aynı zamanda katılımcıyı, aileyi ve diğer profesyonelleri de kullanın
 • İstekleri, ihtiyaçları ve sorunları tanımlar katılımcının neye ihtiyacı var, katılımcının ne istediği
 • Hedefler belirler katılımcı, kısa ve uzun vadeli hedeflerle birlikte
 • Faaliyetleri planlayın faaliyetleri somutlaştırın ve bir planlama yapın
 • İlerlemeyi izleyin katılımcının tepkilerine bakın, aynı zamanda kendinize eleştirel olarak bakın
 • Gerekirse bakım ve desteği değerlendirin ve ayarlayın.

Döngüsel Çalışma bir Metodik Süreçtir ::

Bu bakım/destek değerlendirmesinin temelinde düzenlemelerin yapıldığı anlamını taşımaktadır.

Daha sonra döngü, bilgiyi toplayarak, hedefler belirleyerek vb. ile yeniden başlar.

Plana göre (metodik olarak) çalışmanın avantajları:

 • Daha az hata olasılığı çünkü ne olduğu üzerinde daha fazla kontrol var ve insanlar daha ileriyi görebilir/görmek zorunda
 • Net beklentiler siz ve başkaları da ne bekleyeceğinizi biliyorsunuz
 • Değerlendirme ve iyileştirme: Gerekirse eylemleri iyileştirmek için kişinin kendi eylemleri daha iyi değerlendirilebilir.
 • Hesap Verebilirlik ve İşbirliği

Bir aktivitenin amacı, katılımcının becerilerini korumak, geliştirmek, genişletmek ve derinleştirmek veya stabilize etmektir.

Aktivitelerin öğretmenin araçları olduğunu daima aklınızda bulundurun Faaliyetler asla kendi başlarına amaç değildir

Faaliyet Planı her zaman planlı bir çalışma sürecinin parçasıdır (metodik olarak çalışır), yani siz çalışırsınız:

Metodik: (katılımcı ile ilgili olarak) ulaşmak istediğiniz faaliyetleri, yöntemleri, araçları ve hedefleri düşünün

Sistematik: eylemlerde tutarlı, bir zaman çizelgesiyle çalışın (belirli bir eylemin ne zaman, kiminle ve ne kadar süreyle)

Süreç: Zaman içindeki gelişmeleri dikkate alın ( örn . Çok mu yavaş mı yoksa çok mu hızlı gidiyoruz, katılımcının bana ayak uydurabilmesi mümkün mü)

Bir aktivite planı hazırlarken daima şunları göz önünde bulundurun:

 • Yapı: Aktiviteyi tamamlamak için tüm alt aktivitelerin mantıksal sırası
 • zamanlaması: diğer aktivitelere ne kadar, ne zaman, nasıl uyuyor?
 • Malzemeler: Ahşap, saman, kağıt gibi malzemeler ve etkinlik için hangi araçlara ihtiyaç duyulduğu
 • Katılımcı gereksinimleri: Her aktivitenin kendi zorluk seviyesi ve ihtiyaç duyulan becerileri.
 • Alan: Aktivite için ne tür bir çalışma alanına ihtiyaç var, ayarlamalar gerekli
 • Güvenlik tekniği, yani düzenlemeler, kullanılan malzemeler, aynı zamanda sosyal çiftlik eğitmeninin tutumu
 • kişisel güvenliği yani konfor bölgesi, katılımcının yetenekleri
 • kişiliği, aktiviteleri ve nasıl yapacağınızı da belinder.
 • Rehberlik tutumu: Her katılımcı için tepkileriyle nasıl başa çıkılacağı açıktır, yani .. şikayet.
BIR PLAN HAZIRLARKEN ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VE CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR
Başlangıç durumu Katılımcı kimdir, olasılıklar ve engeller nelerdir?
İhtiyaçlar/dilekler nelerdir, aktivite katılımcı için ne anlama gelir?
Katılımcı ile etkinlikler sırasında gözlemleriniz nelerdir?
Hedefleri formüle edin Katılımcı ile hangi eğitim hedef(ler)ine ulaşmak istiyorsunuz?
organizasyon Pratik: Hedef(ler) nasıl elde edilebilir, ne düşünülmeli pratik (sayfa numarasına bakın …. )
Eğitici: Katılımcı için rehberlik nasıl olacak?
Hayata geçirme Faaliyetin hazırlanan plana göre uygulanması
Değerlendirme Etkinliğin değeri ne oldu
Hedef(ler)e ulaşıldı mı
Bir dahaki sefere ne farklı olmalı (süreç değerlendirmesi)

 

* Kapsamlı destekleyici sorular ve etkinlik planı örnekleri için çalışma kitabına bakınız

5. DESTEK VE REHBERLIK MODELLERI

Motivasyonel görüşme: Değişimle ilgili çelişkili duyguları veya kararsızlığı keşfederek ve azaltarak katılımcıların davranışlarını değiştirme motivasyonunu artıran ve böylece değişime olan bağlılığını artıran bir metodolojidir.

Çözüm Odaklı İletişim: Adından da anlaşılacağı gibi iletişim geleceğe odaklıdır, hedefe yöneliktir ve sorunlardan ziyade çözümlere odaklanır Sorunlara odaklanmak yerine çözümler üreterek katılımcıların değişmesine yardımcı olur.

Otizm İletişimi: Otizm Spektrum Bozukluğu ( olan kişilerin bilgiyi işleme ve iletme biçimlerine göre özel olarak hazırlanmış iletişimdir İletişim, anlayış ve saygı yaratır Dolayısıyla sonunda gelişimin gözlemlendiği olumlu bir temas olmaktadır Bu iletişim şekli, her yaş ve zeka için, otizmli olan herkes için ve bilgiye açık olan herkes için faydalı ve uygulanabilirdir.

Sosyal Yetkinlik Modeli: Yetkinlik modelinin temelinde çalışmak, sosyal çiftlik eğitmeninin yetkinliği arttırmak, yani katılımcı ve/veya yakın çevredeki ( güçlerle bağlantı kurmak ve bunların güçlendirmesi yer almaktadır. Empati olumlu bir yaklaşımdır bireyin toplumda yararlı ve anlamlı bir yer edinebilmesi nihai hedefi ile yeni davranışları öğrenmesi ilgilidir.

Motivasyonel görüşme dört ilkesi vardır Eğitmen bu dört ilkeyi baz alarak hareket eder Bunu bir hile olarak görmez, bu unsurların diğer kişiye yardım etmek için gerekli olduğuna özünde ikna olmuş durumdadır

1. Ortaklık: Katılımcı ve eğitmen, gerçek eşitlik temelinde birlikte çalışırlar Uzmanlıkları farklılık gösterse de her ikisi de uzmandır ve birbirlerine ihtiyaç duyarlar Katılımcı, kendisi ve kendi günlük yaşamı konusunda uzmandır.

2. Kabul: Eğitmenin kabul edici tutumu, katılımcının bireyselliğini tam anlamıyla kullanmasına yardımcı olur.

3. Şevkat: Eğitmen, katılımcının çıkarlarına ve refahına mümkün olduğunca en iyi şekilde hizmet etmek için her şeyi yapar.

4. Ortaya Çıkarma: Eğitmen, katılımcının içsel motivasyonunu (yani hedefleri, dilekleri ve beklentileri) keşfetmek ve güçlendirmek için özellikle katılımcının düşüncelerini ve duygularını araştırmaya ve anlamaya çalışır.

Motivasyonel görüşme temel beceriler olarak beş beceri tanımlanmaktadır. Bunlar:

1. Açık soru sormak: katılımcıyı hikayesini anlatmaya davet eder. Bunlar soru sözcükleriyle başlar : nasıl, ne, nerede, hangisi.

2. Yansıtıcı dinleme: Yansıtmanın amacı, katılımcıya ne söylediğini veya ne demek istediğini geri iletmek ve dinlediğinizi ve diğer kişiyi anlamaya çalıştığınızı göstermektir. Söylediğini dinledim…

3. Onaylayın: Neyin iyi gittiğini ve neyin başarılı olduğunu açıklamak, değişim sürecinde önemli bir rol oynar.

4. Özetle: onu dinlediğinizi ve konuşmayı planladığınızı ona gösteriniz

5. Katılımcının izniyle bilgi ve tavsiye verin: Bilgi vermeden önce daima izin isteyin, katılımcının ne bildiğini anlayın. Bu teknik, katılımcının açık olduğu, dinleyeceği ve muhtemelen faydalı olabileceği bilgileri vermeye yardımcı olur.

Kendi kendini motive eden ifadeleri uyandırmak, Motivasyonel görüşmenin birincil amacıdır. Amaç, katılımcının ilerleyebilmesi için kararsızlığı belirlemesine ve çözmesine yardımcı olmaktır .

Değişim konuşmasını çağrıştırmak için stratejiler:

Çağrışım yapan açık sorular sorun: cevabı muhtemelen değişim konuşması olacaktır. Bu sorun sizi hangi yönleriyle ilgilendiriyor?

Detaylandırma/örnekler isteyin: bir değişim konuşması teması ortaya çıktığında, daha fazla ayrıntı isteyin. İyi bir günün neye benzediğine dair bir örnek verirmisiniz ?

Karar verme dengesini keşfedin: Değişiklik yapmanın artıları ve eksileri nelerdir?

Geriye dönük sorular: Sorunun ortaya çıkmasından önceki bir zamanı sorun Öncesinde her şey nasıl daha iyiydi/farklıydı ?

Değişim cetvellerini kullanın: : değişime hazır olup olmadığınızı keşfetmek için 1’den 10’a kadar bir ölçekte, 1’in hiç önemli olmadığı ve 10’un son derece önemli olduğu [belirli hedef davranışı] sizin için ne kadar önemlidir?

Sorgu uç noktaları: Bu değişikliği yaparsanız olabilecek en iyi (veya en kötü) şeyler nelerdir?

* Çözüm odaklı iletişime ilişkin daha fazla örnek için çalışma kitabına bakınız

Çözüm Odaklı İletişimin özü, odak noktasının soruna değil, istenen duruma odaklanmasıdır başarısızlıklar üzerine değil, başarılar üzerine zayıflıklar ve sınırlamalar değil, kaynaklar ve yetenekler üzerine Arzu edilen geleceğe giden yolda küçük adımlar belirginleşir Pratik yapmak, geleceğe yönelik adımlardır ve yaygın olarak uygulanabilir.

Problemden isteğimiz: Problemi bir süreliğine bırakır ve istenen sonuca odaklanırsınız. Sorunun yerine ne olmasını istiyorsunuz? (henüz nasıl olduğunu bilmiyor olsanız bile), o zaman ne farklı olacak?

Diğerini kabul edin: Bir profesyonel olarak kişinin hikayesini çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Birinin çok yaşanmışlığının olması veya bir sınırlama içinde olması değişimin bazen göründüğünden daha zor olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Aynı zamanda her zaman diğer olasılıklar ve imkansızlıklar ile bağlantı kurduğunuz anlamına gelmektedir. O zaman kabullenmeden yola çıkılarak, isteklerin ve olasılıkların nerede yattığını birlikte keşfedebilirsiniz.

Ayna, İletişimde olduğunuz kişilere her zaman bir ayna tutarsınız. Ayna tutarak dikkatinizi bir şeye odaklar ve onu güçlendirirsiniz. Bu nedenle kendinize neyi yansıtmak istediğinizi sormanız önemlidir. Diğer kişinin o aynada ne görmesini istiyorsun? Her zaman neyin işe yaradığına odaklanarak, diğer kişiyi bunu daha fazla yapmaya teşvik edersiniz ve onu ( yolunda gitmeyen şeylerle başa çıkabilmesi için güçlendirirsiniz. Tavsiye vermek ve çözmek yerine, her zaman diğer kişi için neyin işe yaradığıyla bağlantı kurarsınız Bu şekilde diğer kişinin kendisine yardım etmesine yardımcı olursunuz.

Bağlanma: Diğer kişinin fikirlerine ve isteklerine bağlanarak yol almanız gerekmez ancak zaten orada olan harekete katılırsınız Diğer liderler ve siz, doğru değişiklikleri bir araya getirerek, onları tanıyarak ve güçlendirerek yardımcı olursunuz. Neyin iyi gittiğine daha fazla dikkat ederek ve bunu mümkün olduğunda genişleterek, hedeflere ulaşılabilecek sağlam bir temel üzerinde çalışabilirsiniz.

Katılımcının farkındalığını geleceğe ve bir çözüme odaklanmaya kaydırmak için SFC’de kullanılan birçok teknik vardır. Bu teknikler, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan sihirli soruyu, başa çıkma sorularını, problem istisnalarını, iltifatları ve ölçekleri kullanmayı içerir Katılımcının farkındalığını geleceğe ve bir çözüme odaklanmaya kaydırmak için SFC’de kullanılan birçok teknik vardır. Bu teknikler, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan sihirli soruyu, başa çıkma sorularını, problem istisnalarını, iltifatları ve ölçekleri kullanmayı içerir:

Sihirli Soru: Pratik gerektiren bir tekniktir, ancak formatı şudur Size garip bir soru sorabilir miyim? Eve gideceksin, yemek yiyeceksin, televizyona bakacaksın ve sonra yatacaksın. Siz uyurken bir mucize olur. Sabah uyanıyorsunuz ve uğraştığınız sorunların ortadan kalktığını nasıl fark edersiniz?

Bu soru, sorunun ne olduğunu, kişiyi nasıl etkilediğini belirlemeye ve daha iyi anlamaya yardımcı olabilir ve onsuz uyanmanın nasıl olabileceğini hayal ettikten sonra ilerlemek ve üstesinden gelmek için motivasyon sağlayabilir (De Shazer ve diğerleri 1986).

Başa Çıkma Soruları

Başa çıkma soruları, kişinin başa çıkmayı nasıl başardığını anlamak için uygulayıcının kullanacağı sorulardır. Başa çıkma sorularına örnek olarak şunlar verilebilir ::’Yaşadığınız onca şeyden sonra, tüm bunlarla başa çıkmanıza ve sizi ayakta tutmanıza neyin yardımcı olduğunu merak ediyorum?’ediyorum?’;;’Şu ana kadar bu konuda size yardımcı olan şeyin tam olarak ne olduğunu sormak istiyorum Bu sorular, katılımcının, şimdiye kadar bilinçli olarak farkında olmamalarına yardımcı olan içsel gücü fark etmek de dahil olmak üzere, kendilerine sunulan kaynakları tanımlamasına neden olur (De Shazer ve diğerleri 1986).

Övgü

Eğitmenin, güçlü yönlerini ve neleri iyi yaptıklarını belirlemek ve onaylamak için katılımcıyı aktif olarak dinlemeyi, ardından bunları katılımcıya geri yansıtmayı ve aynı zamanda onlar için ne kadar zor olduğunu kabul etmeyi içermektedir Eğitmen doğrudan iltifatlar kullanacaktır (katılımcının söylediklerine tepki olarak), örneğin,’burası harika!’,’vay, bu harika’.

Ölçekler

Eğitmen, katılımcıdan sorununun veya sorunun ciddiyetini 1 10 arasında bir ölçekte derecelendirmesini isteyecektir Bu, hem uygulayıcının hem de katılımcının problem veya konu ile ilgili nerede olduklarını görselleştirmelerine yardımcı olur ‘ 1 ‘den 10 ‘a kadar bir ölçekte, bu hedefe ulaşmak için şu anki yeteneğinizi nerede değerlendirirsiniz?’ 1 10 arası bir iş bulma konusundaki ilerlemenizi nasıl değerlendirirsiniz?’ ;’Şu anki mutluluk seviyenizi 1 10 arasında değerlendirebilir misiniz?’

* Otizm iletişiminin daha fazla örneği için çalışma kitabına bakın

Otizmi Anlamak: Katılımcı ile olumlu bir temas kurmak istiyorsunuz. O zaman katılımcının otizmini anlamayı öğrenmeniz önemlidir. Katılımcı size uyum sağlayamıyor olabilir. Bu yüzden ilk etapta ona uyum sağlamanız gerekir Kendinizi onun düşünce tarzına kaptırarak, ne söylemek istediğini ve sizi dinleyebilmesi için neye ihtiyacı olduğunu öğrenirsiniz. Bu, güvenli bir temel oluşturacak ve olumlu bir temasın temeli atılacaktır. Bildiğiniz gibi, otizmli bir kişinin bilgi işleme süreci parçalıdır Her insan bilgiyi ayrı parçalar halinde alır, beyniniz bu parçaları mantıklı bir bütün halinde bir araya getirir.

Otizmli bir kişide rahatsızlıklar bilginin işlenmesini engeller. Bu, otizmli birinin beynine tüm bilgilerin aynı anda ulaşmadığı ve bulmacayı bir araya getirmenin genellikle zor olduğu anlamına gelir. Bulmaca eksik kalırsa, tam olarak ne yapılacağını bulmak zordur. Uyum eksikliği de olur. Otizmli biriyle bir görevi iletirken atmanız gereken 5 temel adım vardır :

NE YAPILMALI, NASIL YAPILMALI, NEREDE, NE ZAMAN YAPILMALI VE KİMİNLE YAPILMASI gerektiğini çok gerçekçi bir şekilde söylemelisiniz.

Bu, CASS’a daha az bulmaca süresine mal olur ve netlik sağlar. Adlandırma yaparak, CASS’ın kafasındaki doğru yapboz parçalarını tek bir yapboz haline getirmeye yardımcı olursunuz.

Daha fazla netlik ve öngörülebilirlik istiyorsanız veya randevu almak istiyorsanız bu soruları kullanmanız önerilir. Bu elbette, olaya, duruma veya konuya bağlıdır .

Bu 5 soru ile katılımcılarınızın hayatında daha fazla netlik ve öngörülebilirlik elde etmek için kullanışlı bir araca sahip olursunuz.

Bazı ipuçları

 • Görüşlerine açık olun mesela hemen gidiyoruz demeyin 5 dakika sonra gideriz diyebilirsiniz
 • Metafor kullanmaktan kaçının, Otizmli insanlar kelimeleri genellikle kelimenin tam anlamıyla alırlar. ‘Midenizde düğüm olması’ otizmli biri için pek bir şey ifade etmez . Ne demek istediğini tam olarak söyleyiniz.
 • Sözlü ve sözsüz mesajlarınızın birbiriyle çelişmemesine dikkat edin. “Evet” demek ve aynı anda başınızı sallamak kafa karıştırıcı bir sinyal gönderir.
 • Yeterli fiziksel mesafeyi koruyun. Otizmli kişiler genellikle duyusal uyaranlara aşırı duyarlıdır ve dokunulduğunda panikleyebilirler.

Otizm iletişim tekniğini kullanarak, bir görevin bölümleri arasında tutarlılık sağlarsınız.

Otizmli kişi için adım adım bir plan yapın, bu netlik ve huzur yaratacaktır.

Görselleştirme, adım adım bir plan oluştururken önemli bir araç olabilir.

Ayrıca piktogramların yardımıyla adım adım planı gerektiği kadar spesifik hale getirebilirsiniz .

Bu iletişim yolu, akıl hastalığı olan insanlarla çalışırken de çok işe yarar.

Katılımcıya çeşitli becerileri öğretme teknikleri:

A. Becerileri adımlara ayırın

Bir beceriyi oluşturan farklı adımları gözlemlenebilir terimlerle tanımlayın. Beceri başına maksimum 4/5 adım, aksi takdirde tekrardan daha fazla beceriye ayırmanız gerekecektir.

B. Davranışın yeterliliği hakkında geri bildirim vermek (bunu asla yeterince yapamazsınız) Olumlu veya teşvik edici bir yorum yapın. Katılımcının neyi iyi yaptığı konusunda spesifik olun. Bunun neden iyi olduğunu belirtiniz (katılımcı için olumlu sonuçlarından bahsedin)

C. bir neden vermek

Kısa ve öz yapın. Bunu uygun davranışlar ilgili yapın. (bu yüzden istenmeyen davranış için bir neden vermeyin!) Katılımcının deneyimleri ile ilgili iletişim kurunuz.

D. Davranışsal öneri

1 İletişim kurun 2 Katılımcının neyi iyi yaptığını söyleyin 3 Katılımcının neyi daha az iyi yaptığı konusunda net olun 4 Önerinizi yapınız (veya alternatif isteyin) 5 Bir neden veriniz 6 Katılımcının bir şeyler yapıp yapamayacağını kontrol edin

E. Düzeltici Talimat

1 İletişim kurun 2 Katılımcının neyi iyi yaptığını söyleyin 3 Katılımcının neyi iyi yapmadığını söyleyin 4 Uygun davranışın ne olduğunu söyleyin 5 Bir neden verin 6 Görüşmeyi sonlandırın.

F. Gösteri ve uygulamalı öğretim

Bilgi toplayın (istenen becerinin gerekli olduğu durum hakkında) ve uygulama yapın (Öğretmen katılımcının rolünü oynar)(taklit edilen, katılımcının kendisidir).

G. Geri besleme sistemleri

Örneğin puan kartı sistemi Katılımcının kartı kullanarak yeterli davranış için puan kazanabileceği bir geri bildirim sistemidir Konutlar için tasarlanmıştır.

H. Yapılandırma görevleri

Müdahaleyi hafifleten bir görevdir Beceri eksiklikleri telafi edilemediğinde Bu, görevleri daha net ve daha yönetilebilir hale getirir Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

 • Görevleri alt görevlere ayırın
 • Bir zaman perspektifi sunun
 • Çevreden yardım isteyin
 • Birlikte bir şeyler yapın

Ambivalans , bir şey veya biri hakkında karışık duygulara veya çelişkili fikirlere sahip olma durumudur.

Otizm, sosyal etkileşim ve sosyal etkileşimde kısıtlamalarla karakterize, doğuştan gelen yaygın bir gelişimsel bozukluktur. Tekrarlayan veya basmakalıp bir davranış kalıbıyla iletişimleri sınırlıdır.

Empati bir başkasının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir.

Güçlendirme ise bir süreç olarak görülür: insanların, kuruluşların ve toplulukların yaşamları üzerinde hakimiyet kazanmalarını sağlayan mekanizmadır.

İçsel motivasyon , herhangi bir belirgin dış destek olmadan bir şey yapma eylemidir. Bunu, ödül veya son teslim tarihi gibi dışarıdan gelen bir teşvik veya baskı nedeniyle değil, eğlenceli ve ilginç olduğu için yaparsınız.

Deneyimsel Öğrenme, yaşayarak, deneyimleyerek öğrenme sürecidir.

Piktogramlar, bir metnin yerini alan bir sembol veya görüntüdür. Bu nedenle kullanımına görsel dil de denir.

Sosyal tarım veya diğer adıyla sosyal çiftçilik, kırsal alanlarda sosyal hizmetleri teşvik etmek ve üretmek için hayvanlar ve bitkiler gibi tarımsal kaynakları kullanan kısa veya uzun vadeli faaliyetleri tanımlar.

Sosyal çiftlik eğitmeni, sosyal bir çiftçilik ortamında çeşitli ihtiyaç ve yeteneklere sahip insanlarla çalışmak üzere eğitilmiş bir kişi olarak tanımlanabilir

Sosyal sağlık uzmanı: Özel ihtiyaçları olan kişilere yardım konusunda yetenekli olan, sosyal sağlık kooperatiflerinin bir çalışanı olarak tanımlanabilir.

Hedef grup, bir kuruluş veya kurumun belirli bir teklif veya programla ulaşmak istediği belirli olan gruptur.

Üçlü, Bir grup veya ilgili üç kişi veya nesneden oluşan üçlüdür.

Savunmasız kişiler Zayıf noktaları veya dezavantajları olan kişilerdir.

Genç henüz yetişkin olmayan her iki cinsiyetten olan kişidir.

Bekar, Ö. (2021): Kooperationsfähigkeit: Testen und Fördern, kooperationsfaehigkeit (07.04.2021)
https://www.einstellungstest.de/sozial-kommunikative-kompetenz

Bekar, Ö. (2021): Organisationsfähigkeit und Planung: Testen Sie effektiv, (07.04.2021)
https://www.einstellungstest.de/aktivitaets-und-umsetzungsorientiertekompetenz-
organisationsfaehigkeit-und-planung

Berger, R. and McLeod, J. (2006) ‘Incorporating nature in therapy: a framework for practice’. Journal of Systemic Therapies

Berget B. (2008) Animal assisted therapy: effects on persons with psychiatric disorders working with farm animals. Ass: University of Life Sciences of Ass, Noorwegen.

De Bil, P; Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren ; Boom/Nelissen · 9789024403332

De Shazer, S., Berg, I. K., Lipchik, E., Nunnally, E., Molnar, A., Gingerich, W., & WeinerDavis, M. (1986). Brief therapy: Focused solution development. Family Process, 25(2), 207– 222.

De Vries, S., R.A. Verheij, P.P. Groenewegen & P. Spreeuwenberg (2003) Natural environments, healthy environments? An exploratory analysis of the relationship between green space and health. Environment and Planning.

Dell’Olio M., Hassink J. , Vaandrager L. The development of social farming in Italy: A qualitative inquiry across four regions (2017) Journal of Rural Studies

Di Iacovo, F. and D. O’Connor (2009). Supporting Policies for Social Farming in Europe. Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas. ARSIA, Firenze
European Commission Results of four pilot projects on employment of persons with autism (2014) ISBN 978-92-79-36224-2 Federatie Landbouw & Zorg, Kernwaarden van Zorglandbouw – concept – FLZ -Voorthuizen Nederland, 2021

Goijarts, F., Van der Veen, M. (2012 of later) Motiverende gespreksvoering voor sociaal agogisch werk; coachen bij gedragsverandering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Han Spanjaard en Marijke van Vugt Handleiding voor kortdurende ambulante jeugdzorg gericht op competentievergroting ISBN: 9789085600206

Hassink J. et al. (2016) Entrepreneurship in agriculture and healthcare: different entry strategies of care farmers, Journal of rural studies, Elsevier

Hassink J. et al. (2016) Entrepreneurship in agriculture and healthcare: different entry strategies of care farmers, Journal of rural studies, Elsevier

Hassink J., Hulsink W., Grin J. Entrepreneurship in agriculture and healthcare: Different entry strategies of care farmers (2015) Journal of Rural Studies

Hassink. J (2009), Kwaliteiten werkgebieden op zorgboerderijen, Plant Research International B.V., Wageningen

Hassink. J (2011) Effectiviteit van ervarend leren op de boerderij, Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50 (2011)

Hassink. J (2011) Waarden van Landbouw en Zorg, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

Hassink. J (2017) Exploring the role of farm animals in providing care at care farms http://www.mdpi.com/journal/animals Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen ISBN: 9789055746392

Insoo Kim Berg and Solution-Focused Therapy John D. West, Donald L. Bubenzer, Jeffrey M. Smith et. All. October, 1997 Research Article https://doi.org/10.1177/1066480797054014

Lamb (2009) Creating change: using the arts to help stop the stigma of mental illness and foster social integration, Journal of Holistic Nursing, (ver. 18.01.2019) https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0898010108323011

Lamb J. (2009) Creating change: using the arts to help stop the stigma of mental illness and foster social integration, Journal of Holistic Nursing, (ver. 18.01.2019) https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0898010108323011

Mandl, H. & Krause, U.-M. (2001). Lernkompetenz für die Wissensgesellschaft (Forschungsbericht Nr. 145). München: Ludwig-Maximilians-Universität, Lehrstuhl für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie.

Neueswort.de: Partizipation: Bedeutung, Definition, Beispiele & Herkunft, (12.03.2021) https://neueswort.de/partizipieren

Rocktäschel, Lucia Clara (2019): 5 Voraussetzungen für Diversity-Kompetenz in deinem Unternehmen, (12.03.2021) https://www.lucia-clara-rocktaeschel. de/diversity-kompetenz

Slot & Spanjaard, Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg

SWANS Sustainable Work for Autism Networking Support (2013). Inclusion is possible : results of the SWANS project . Canalicchio M. et Al. ISBN 978-88-908958-0-7.

The Essential 5 https://www.geefmede5.nl/webshop/boeken

Torquati B., Vizioli V., Tittarelli A., Paffarini C. L’agricoltura si eleva al quadrato. Ali&no, Perugia

WHO (2011), World report on disability, (ver. 18.01.2019) https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_en.pdf

Wikipedia: Empathie, (31.05.2021) https://de.wikipedia.org/wiki/Empathie

Wikipedia: Handlungskompetenz, (12.04.2021) https://de.wikipedia.org/wiki/Handlungskompetenz

Wikipedia: Kommunikative Kompetenz, (17.03.2021) https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikative_Kompetenz

Wikipedia: Kritikkompetenz, https://de.wikipedia.org/wiki/Kritikkompetenz
(17.03.2021)

Module 1: Social Farm Activities for Rural Management Services Course
Index

1. Sosyal Tarıma Giriş

2. Katılımcılar İçin Sosyal Çiftliklerin Önemi
2.1 Sosyal Çiftliklerin Temel Değerleri
2.2 Sosyal Çiftliklerde Hedef Gruplar
2.3 Üçlü Hedef Grup için Sosyal Çiftliğin Önemi
2.4 Farklı Çalışma Alanlarındaki Sosyal Çiftliklerin Özellikleri

3. Sosyal Çiftlik Klavuzu
3.1 Çiftlik Faaliyetlerine Giriş
3.2 Sosyal Çiftlik Klavuz : Roller, Görevler ve Özellikler
3.3 Sosyal Çiftlik Üçlüsü

4. Çalışma Metodolojisi
4.1. Gözlemleme ve Raporlama
4.2 Plan Dahilinde Çalışma
4.3 Döngüsel Süreç
4.4 Faaliyet Planı ve Sosyal Çiftlik Klavuzu

5. Destek ve Rehberlik Modelleri
5.1 Metodlar
5.2 Motivasyonel Görüşme
5.3 Çözüm Odaklı İletişim
5.4 Otizm İletişimi
5.5 sosyal Yetkinlik Modeli

Sözlük

Kaynakça

Powered by