Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
BAYRAMIÇ - YENIKÖY
 
ÖRNEK UYGULAMALARA DÖN
GİRİŞ

Bayramiç – Yeniköy çiftliği, yaşlı ve gençlerin her türlü doğal rehabilitasyon faaliyetleri (sosyal tarım) ve şehir hayatından uzaklaşması, doğa ile bütünleşme, herkes için psikolojik arınma gibi sosyal tarım sağlamaktadır. Çiftlik, sosyal tarım uygulamaları için eğitimli çiftçiler tarafından kurulmuş ve bu amaca hizmet etmektedir. Çiftlik bu amaçla ana bina dışındaki tüm alanlarını kullanmaktadır. Çok iyi yetişmiş 3 çiftçi, bir sosyolog, bir psikolog, bir hekim, bir spor öğretmeni ve 2 personel bulunmaktadır. Birçok farklı meslekten gönüllüler de istihdam edilmektedir.

  • Adı ve Soyadı: Mustafa Alper.
  • Doğum Yılı: 11.02.1969.
  • Cinsiyet: Male.
  • Eğitim: ÇOMÜ – Ziraat Bölümü
  • Adres/harita: Yeniköy Mevkii, Muratlar Köyü, Bayramiç / Çanakkale.
  • Çiftlik Alanı (ha cinsinden): 5 hektar.
  • Sosyal çiftliğin kuruluş tarihi: Nisan, 2011.
  • Çalışan sayısı: 9.

Web sitesi ve sosyal ağ hesapları:
http://www.bayramicyenikoy.com

Çiftlik genel tanımı

Bayramiç yeniköy grubu, Permakültür felsefesini tasarlayıp uygulayarak, yerel tohumlarımızı koruyarak, doğal tarım uygulamaları yaparak, öğrendiklerini ve ürettiklerini paylaşarak kendi kendine yeten bir köy kurma girişimidir.

Hizmetle

Şehir hayatından uzaklaşmak, doğayla bütünleşmek, herkes için psikolojik arınma.

Aktiviteler

Yaşlı ve gençlerin her türlü doğal rehabilitasyon faaliyetleri (sosyal tarım).

Ürünler

Çiftlikte yıl boyunca yaşlı, genç ve engelliler tarafından üretilen sebze ve hayvansal ürünlerin satışı yapılmaktadır.

Sosyal Çiftlik Yöneticisi Rolü

Sosyal çiftlik yöneticisinin rolünün açıklaması:
Günlük planlama, organizasyon, denetim ve faaliyetlerin yönetiminden sorumludur.
a) sosyal çiftlik yönetimi +
b) sosyal çiftlik faaliyetlerinin tasarımı +
c) sosyal çiftlik gelecek planlaması +

Sosyal Çiftlik Öğretmeni Rolü

Çiftlikte çalışan eğitmenler ve gönüllüler, engellilere ve yaşlılara fiziksel ve zihinsel eğitim vermektedir.
a) sosyal çiftlik devam eden faaliyetler +
b) sonuçların paylaşımı ve değerlendirmesi +

Sosyal/Sağlık Hizmetleri ile İlişkiler

Katılımcıların basit sağlık sorunları hakkında tedavi ve rehberlik sağlamak için gönüllü olarak çalışan çiftlik hekimleri mevcuttur.
a) sosyal çiftlik eğitimi +
b) sosyal çiftlik öğretmeni ve yöneticisi ile işbirliği +

Ailelerle ilişkiler

Sosyal çiftlik ile ilgili kurslar düzenlemekte ve Çanakkale, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerden gelen uzmanların yardımıyla faaliyetler yürütülmektedir.

Sosyal Tarım Teknolojileri ile İlişkiler

Kamu kurumu ile ortaklıklar: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Tarım, Eğitim ve Tıp Fakülteleri). Sosyal kooperatiflerle ortaklıklar: Bayramiç Ziraat Odası, Çanakkale engelliler yaşam derneği. Aileler ve dernekler ile ilişkiler: Çiftlik yönetimi engellilerin rehabilitasyonu ile ilgili kurslar düzenlemekte ve Çanakkale, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerden gelen uzmanların yardımıyla faaliyetler yürütmektedir. Gelecekteki işbirlikleri: Çiftlik, doğal yaşam alanlarının geliştirilmesi ve özellikle psikolojik rehabilitasyon bağlamında yeni işbirliklerine açıktır.

Vizyon

Bayramiç yeniköy grubu, Permakültür felsefesini tasarlayıp uygulayarak, yerel tohumlarımızı koruyarak, doğal tarım uygulamaları yaparak, öğrendiklerini ve ürettiklerini paylaşarak kendi kendine yeten bir köy kurma girişimidir.

Kalkınma Planı

Çok sayıda eğitimli at ve köpek temin edilebilir, ulaşımdaki zorluklar giderilmeli, kışın çalışamama gibi sıkıntılar doğmaktadır, bunlar giderilebilir.

Bir sosyal çiftliği yönetmek için öneriler

Öncelikle iyi bir ekip oluşturmak ve kolay erişilebilir bir alanda bir çiftlik kurmak gereklidir.