Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
GİRİŞ

Naoberhoeve, Bio-dinamik bir sosyal çiftliktir. Çiftliğin adı, birbirine yardım eden eski bir sosyal komşu sistemine atıfta bulunmaktadır. Modern ”Naobership” yaklaşımımızla çiftliğin güzelliğini, alanını ve gelişme fırsatlarını bakıma muhtaç insanlarla paylaşıyoruz.

Naoberhoeve, Naoberhoeve çiftliği ve Naoberhoeve Vakfı’nın bir işbirliğidir. Gerlof ve Maraike Pronk-Hein çiftliği yönetmektedir. Jaap Gorter Vakfı ise koordine etmektedir. Çalışanlarla birlikte Naoberhoeve sosyal çiftliği hep beraber yönetilmektedir.

  • Maraike, 1979, kadın, Warmonderhof (Biyodinamik tarım ve bakım).
  • Gerlof, 1979, erkek, Warmonderhof (Biyodinamik tarım).
  • Jaap, 1961, erkek, Warmonderhof (Biyo-dinamik tarım) SPH (sosyal hizmet).
  • Adres: Naoberhoeve, Pesserweg 4 7932 PC Echten (Drenthe).
  • Çiftlik Alanı (ha): 40 hektar.
  • Şu tarihten beri: 1998.
  • Çalışan sayısı: 10.
  • Katılımcı sayısı: 25.

Web sitesi ve sosyal ağ hesapları:
https://www.naoberhoeve.nl

Çiftlik genel tanımı

Naoberhoeve, 40 süt ineği ve bir süt işleme atölyesi bulunan Bio-dinamik bir çiftliktir; sebze, ot ve çiçek yetiştirilmektedir. Bir dükkanımız ve büyük bir mutfağımız var (kendi ekmeğimizi yapıp yemek hazırlıyoruz) ve çiftliğin etrafındaki ormanda çalışıyoruz.

Hizmetler

Bakıma muhtaç insanlar gündüzleri çiftliğimize gelmektedir. Sloganımız, ”Birbirimizle çalışıyoruz, birbirimize sahip çıkıyoruz ve birbirimizden öğreniyoruz”. Ebeveynlik yardım desteği ile ebeveynlere de ayakta tedavi danışmanlığı sunulmaktadır..

Aktiviteler

İnsanlar çiftlikte (ineklerle, tavukla, sebzelerle), pazar-bahçede (ekme, ot toplama, hasat), süt işleme atölyesinde (şişeleri temizlemek, ürünleri yapmak, şişeleri doldurmak) dükkanda (dükkanı temizlemek, ürünleri dükkana koymak, müşterilere yardım etmek), mutfakta (ekmek pişirmek, çorba hazırlamak, yemek yapmak) veya ormanda (ağaçları kes ve yakacak odun dağıtmak) şeklinde çalışırlar.

Ürünler

Süt, yoğurt, lor peyniri, tereyağı, ayran, çilek-yoğurt, çilek-kuark, vanilya-yoğurt, vanilya-kuark, vanilya-muhallebi, yumurta, sığır eti, tavuk eti, sebzeler (1 hektar rezene)otlar, çiçekler, meyvelerdir.

Gerlof ve Maraike günlük aktiviteleri ve çiftliği yönetmektedirler. Jaap vakfı yönetimdedir, bakımla ilgili evrak işlerini yapar, ekibe koçluk yapar ve yetkililerle iletişim kurar.

Sosyal Çiftlik Öğretmeni Rolü

Eğitmenler katılımcılarla birlikte çalışır ve herbiri 3 veya 4 kişiden sorumludur (kişisel danışmanlarıdır); Ayrıca bakım planından (Naoberplan ) ve ebeveynlerle iletişimden de sorumludurlar.

Sosyal/Sağlık Hizmetleri ile İlişkiler

Katılımcılarımızın birçoğunun bakım ihtiyaçları için kişisel bir bütçesi vardır: bu durumda doğrudan katılımcılar veya temsilcileri ile bir sözleşme yaparız. Diğer katılımcılar için, Bezinn ile(Hollanda’nın kuzeyindeki sosyal çiftliklerin organizasyonu) temas kurulur ve şekilde sözleşmelere sahiptirler.

Ailelerle ilişkiler

Genç katılımcılarımızdan bazıları hala ebeveynleriyle yaşamaktadırlar (hepsi >18) ve diğerleri korumalı bir evde yaşıyorlar. Bu yüzden ya ebeveynlerle ya da evlerindeki sosyal hizmet uzmanlarıyla temas halindeyiz. Yılda en az bir kez Naoberplan’ı değerlendiririz ve gerekirse birbirimizle daha sık iletişim kurarız.

Sosyal Tarım Ağları ile İlişkiler

Hem bölgesel hem de ulusal sosyal çiftçilik organizasyonlarına katılıyoruz.

Vizyon

Vizyonumuzun temeli (katılımcılarımıza ve onların gelişimine bakış açımız): “İlişkide insan ancak insandır”. Üç ilişkiyi farklılaştırıyoruz (Naoberplanımızın temeli); ”Ben ve kendim, ben ve öteki, ben ve işim/dünyam”. Gelişim, birinin “deneyim dünyasını” genişletiyor.

Kalkınma Planı

İşbirliği doğrultusunda çalışıyoruz; tarım arazilerimiz zaten bir vakfa aittir. Daha fazla insanı çiftlik hayatı ve yiyecekleriyle buluşturmak istiyoruz.

Bir sosyal çiftliği yönetmek için öneriler

Katılımcılarla birlikte komşularınız veya köyünüz için farklı işler yapın. Farklı türden sorunları olan insanlarla çalışın, onlar da aynı zamanda birbirlerine yardım edebilirler.