Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
Introductie

De Naoberhoeve is een biodynamische zorgboerderij. De naam van de boerderij verwijst naar een oud sociaal systeem van buren die elkaar helpen. In onze moderne interpretatie van ”Naobershap” delen we de schoonheid, de ruimte en de ontwikkelingsmogelijkheden van de boerderij met mensen die zorg nodig hebben.

De Naoberhoeve is een samenwerking van de boerderij Naoberhoeve en de Stichting Naoberhoeve. Gerlof en Maraike Pronk-Hein leiden de boerderij, Jaap Gorter coördineert de Stichting; samen met de medewerkers runnen zij de sociale boerderij Naoberhoeve.

  • Maraike, 1979, vrouw, Warmonderhof (Bio-dynamische landbouw en zorg).
  • Gerlof, 1979, man, Warmonderhof (Bio-dynamische landbouw).
  • Jaap, 1961, man, Warmonderhof (Bio-dynamische landbouw) SPH (maatschappelijk werk)
  • Adres: Naoberhoeve, Pesserweg 4 7932 PC Echten (Drenthe).
  • Bedrijfsoppervlakte (in ha): 40 ha.
  • Datum oprichting zorgboerderij: 1998.
  • Aantal werknemers: 10.
  • Deelnemers: 25.

Accounts voor websites en sociale networken:
https://www.naoberhoeve.nl

Algemene beschrijving boerderij

De Naoberhoeve is een biodynamisch bedrijf met 40 melkkoeien en een melk verwerkende werkplaats; we verbouwen groenten, kruiden en bloemen. Er is een winkel en een grote keuken (waar we ons eigen brood bakken en maaltijden bereiden) en we werken in de bossen rond de boerderij.

Beschrijving van de diensten

Mensen die zorg nodig hebben komen overdag bij ons, ”We werken met elkaar, zorgen voor elkaar en leren van elkaar”.
Ambulante begeleiding wordt ook aangeboden aan ouders met betrekking tot hulp bij de opvoeding.

Beschrijving van activiteiten

Mensen werken op de boerderij (met de koeien, de kip, met de groenten), in de tuin (zaaien, wiet plukken, oogsten), in de melk verwerkende werkplaats (de flessen schoonmaken,  het maken van de producten, het vullen van de flessen), de winkel (het schoonmaken van de winkel, de producten in de winkel uitstallen, klanten helpen), de keuken (brood bakken, soep en maaltijden bereiden) of in het bos (bomen hakken en brandhout leveren).

Beschrijving van producten

Melk, yoghurt, kwark, boter, karnemelk, aardbeienyoghurt, aardbeienkwark, vanilleyoghurt, vanille-kwark, vanillevla, eieren, rundvlees, vlees van kip, groenten (1 ha. venkel) kruiden, bloemen, vruchten.

Beschrijving van de rol van zorgboerderij manager

Gerlof en Maraike beheren de dagelijkse activiteiten en zij runnen de boerderij; Jaap beheert de stichting, doet het papierwerk over zorg, coacht het team en heeft contact met de autoriteiten.

Beschrijving van de rol van zorgboerderij begeleider

De begeleiders werken met de deelnemers, en zijn verantwoordelijk voor 3 of 4 van hen (begeleiders zijn persoonlijke raadgever); zij zijn ook verantwoordelijk voor het zorgplan (we noemen het Naoberplan) en ze zijn de contactpersoon met de ouders.

Beschrijving van de relaties met verwijzende instanties

Veel van onze deelnemers hebben een persoonsgebonden budget voor hun zorgbehoefte: in dat geval maken we een rechtstreeks contract met de deelnemers of hun vertegenwoordigers.

Voor de andere deelnemers, Bezinn (organisatie van zorgboerderijen in Noord-Nederland) heeft het contact en de contracten.

Beschrijving van de relaties met gezinnen

Sommige van onze jongere deelnemers wonen nog steeds bij hun ouders (ze zijn allemaal >18), en anderen wonen in een beschermd huis. We hebben dus ofwel contact met de ouders ofwel met de zorgmedewerkers van het huis waar de deelnemers wonen.
Minstens één keer per jaar evalueren we het Naoberplan en indien nodig nemen we vaker contact op.

Beschrijving van de relaties met zorglandbouw netwerken

We participeren in zowel regionale als nationale organisaties van zorglandbouw.

Beschrijving van de visie

De basis van ons mensbeeld (de manier waarop we naar onze deelnemers en hun ontwikkeling kijken) is: “Een mens is alleen mens in een relatie”. We onderscheiden drie relaties (de basis van ons Naoberplan); ”Ik en mezelf, ik en de ander, ik en mijn werk/wereld”. Ontwikkeling is het vergroten van iemands ”belevingswereld”.

Beschrijving van het bedrijfsontwikkelingsplan

In het werk zoeken we naar samenwerking; de landerijen zijn al eigendom van een stichting. We willen meer mensen verbinden met het boerenleven en met hun voedsel.

Suggesties voor het beheer van een zorgboerderij

Doe het! Samen met de deelnemers, klussen voor de buren of je dorp. Werk met mensen met verschillende soorten problemen zij kunnen elkaar ook helpen.