Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
FORME DELL’ANIMA
 
TERUG NAAR CASESTUDIES
Introductie

“Le Forme dell’Anima” is een sociale landbouwcoöperatie opgericht in 2011 door een groep van 27 personen met als doel een plek te creëren voor deze gemeenschap. Deze mensen kiezen er al jaren voor om individueel eigendom te overwinnen, gelovend in het belang van de universele waarde van spiritualiteit, in de herontdekking van de ziel en het lichaam door de paranormale kunsten, en in zelfvoorziening op het gebied van energie en voedsel. De boerderij ligt in de buurt van Amelia, in het zuiden van Umbrië, en is 16 ha groot met fruitboomgaarden, olijfbomen, groenten, peulvruchten, oude granen, melkkoeien en bijenteelt. Multifunctionaliteit en experimenten zijn altijd inspiratie geweest voor de coöperatie.

  • Voor- en achternaam: Damiano Stufara.
  • Geboortejaar: 1978.
  • Geslacht: Man.
  • Opleiding: Middelbare school.
  • Adres: Loc. Pozzarighe di Amelia, Strada del conservatorio 4, 05022, Amelia (TR), Italië.
  • Bedrijfsoppervlakte (in ha): 8 eigendom + 8 ha gehuurd bouwland (biologische landbouw).
  • Datum oprichting zorgboerderij: 2011.
  • Aantal werknemers: 7.

Algemene beschrijving boerderij

Het is een zorgboerderij coöperatie die biologisch voedsel produceert en sociale landbouwactiviteiten uitvoert, zoals sociale integratie van kansarme mensen, therapeutische landbouw (zoals “knuffeltherapie met koeien”) en educatieve activiteiten via een kinderopvang, een kleuterschool en een door de coöperatie georganiseerde particuliere basisschool. De boerderij is voltooid en wordt gebruikt voor bewoning door leden van de coöperatie en hun families.

Beschrijving van de diensten

Het bieden van sociale integratie aan kansarme mensen, als een project van gemeenschappelijkheid en gemeenschapsleven; afhankelijk van hun interesse kunnen personen met gedrags- en sociale stoornissen worden opgeleid voor een groot aantal vaardigheden en betrokken zijn bij verschillende activiteiten (werk in open velden, kas en stal, in de boerderijwinkel, in het broodbak werkplaats en in de sociale zuivel). Er worden ook therapeutische landbouwactiviteiten (zoals “knuffeltherapie met koeien”) georganiseerd. Na het bouwen van geschikte plaatsen, biedt de coöperatie educatieve en didactische diensten (een kinderopvang, een kleuterschool en een privé-basisschool) aan verschillende leeftijdsgroepen van kinderen. In de particuliere basisschool worden de gebruikelijke schoolvakken gegeven, als extra worden er activiteiten in en vanuit de (gecultiveerde) natuur gegeven.

Beschrijving van activiteiten

De coöperatie heeft veel herstelt en/of aangeplant en verbouwt vele boomgewassen, olijfbomen, fruit, boomgaarden, groenten in de kas of open velden en bewerkt het bouwland voor de productie van granen van oude rassen en peulvruchten. Het beheert ook een koeienfokkerij en heeft bijen.

Via een externe dienst verwerkt de coöperatie Durumtarwe in pasta, brood, banket, en melk in verschillende kaas- en yoghurtsoorten. Een boerderijwinkel en melk- en broodverwerkingswerkplaats binnen de coöperatie en een moestuin zal openen in 2022.

Beschrijving van producten

De boerderijmerkproducten zijn groenten, fruit, peulvruchten, honing en tarwemeel van oude variëteiten om pasta, brood en gebak, melk, yoghurt, honing en kaas te produceren. Essentiële oliën en andere cosmetische producten worden ook geproduceerd. Alle producten van de boerderij zijn biologisch gecertificeerd.

Beschrijving van de rol van zorgboerderij manager

Het profiel van de coöperatie is sterk gericht op de gemeenschap en op inclusieve en delende paden tussen haar leden en kenmerkt dus sterk de dynamiek van het management en de besluitvorming binnen de coöperatie. De verdeling van werk en rollen zorgt ervoor dat verantwoordelijkheden kunnen worden gedeeld en kennis kan worden overgedragen. De specialisatie van de verschillende taken impliceert geen permanentie in de respectieve rollen. Het bestuur is daarom collectief en besluiten worden genomen met de consensusmethode, niet met meerderheid van stemmen.

Beschrijving van de rol van zorgboerderij begeleider

Afhankelijk van de werkactiviteiten en inclusie noodzakelijkheden van de deelnemers of kansarmen of samenwerkingen door middel van vrijwilligersbetrokkenheid, worden van tijd tot tijd de beste begeleiders geïdentificeerd met betrekking tot de specifieke context.

Met betrekking tot alle georganiseerde didactische en educatieve activiteiten (een kinderopvang, een kleuterschool en een privé-basisschool) worden de specifieke begeleiders geïdentificeerd om bij de kinderen van de verschillende leeftijdsgroepen te blijven en les te geven.

Beschrijving van de relaties met verwijzende instanties

Met de sociale diensten van de gemeenten Narni en Amelia, waar de coöperatie is gevestigd, wordt al jaren gepraat en samengewerkt. Deze relaties werden uitgedragen in termen van het onderwijs in de natuur, met educatieve diensten die worden aangeboden aan degenen die door de diensten worden aangedragen, zoals kinderen met een achterstand; bovendien biedt de coöperatie therapeutische stages aan voor deelnemers in psychische nood (zowel Italianen als asielzoekers).

Beschrijving van de relaties met gezinnen

Er worden periodieke bijeenkomsten gehouden met de families van onze deelnemers en met sommigen van hen zijn intensieve samenwerkingen en vrijwilligersactiviteiten ontwikkeld ter ondersteuning van het levensproject dat de coöperatie uitvoert.

Beschrijving van de relaties met zorglandbouw netwerken

Er zijn veel gemeenschappelijke projecten en samenwerkingen met de lokale en regionale netwerken van de derde sector en met landbouwverenigingen.

De coöperatie is met name partner van het PEI-AGRI AgriSocial Network-project waarin experimenten en innovatieve diensten worden gedeeld met Umbrische belanghebbenden die zich bezighouden met zorglandbouw en met de Universiteit van Perugia.

Beschrijving van de visie

De visie van de coöperatie is onderdeel van een community life-project. Dit betekent dat de banden van verbondenheid en wederzijdse wederkerigheid bijzonder sterk zijn en dat de grens tussen werk en dagelijkse handelingen en de activiteit van de zorgboerderij coöperatie erg in elkaar overloopt.

Beschrijving van het bedrijfsontwikkelingsplan

Het ontwikkelingsplan voor zorgboerderijen voorziet in het verder ontwikkelen van de onderwijssector in de natuur, het voltooien van de investeringen die functioneel zijn voor de groei van “knuffeltherapie met koeien” en de sociale zuivel, het bereiken van volledige zelfvoorziening op het gebied van voedsel en energie, en het aanbieden van gastvrijheid aan zoveel mogelijk mensen voor een kort of lang verblijf. Bovendien wil de coöperatie meer experimentele levensmodellen ver weg van consumentisme en gebaseerd op de herontdekking van de ziel van elk individu.

Suggesties voor het beheer van een zorgboerderij

Volgens de leden van de coöperatie hoeven alle acties voor het beheer en de ontwikkeling van een zorgboerderij coöperatie niet noodzakelijkerwijs alleen deel uit te maken van de dominante economische regels.

Trefwoorden voor de woordenlijst

ZORGLANDBOUW, EDUCATIEVE ACTIVITEITEN, MULTI-TASKING TRAINING, SOCIAAL WERKEN INCLUSIE, MULTIFUNCTIONALITEIT, BIOLOGISCHE LANDBOUW EN GECERTIFICEERD VOEDSEL, VERKOOP OP DE BOERDERIJ, SOLIDARITEIT AANKOOPGROEPEN