Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
LA RONDINE A MACCARELLO
 
TERUG NAAR CASESTUDIES
Introductie

Sinds 2015 wil de sociale landbouwcoöperatie La Rondine a Maccarello via sociale landbouwprojecten nieuwe antwoorden geven aan mensen met verschillende achterstanden om tegemoet te komen aan de behoeften van de burgers van het Città di Castello-gebied, in het noorden van Umbrië. Concreet houdt de sociale coöperatie zich bezig met sociale integratie in de landbouwsector en therapeutische landbouw voor mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap.

De sociale landbouwcoöperatie La Rondine a Maccarello is nauw verbonden met de sociale coöperatie La Rondine die sociale diensten verleent in andere sectoren dan de landbouw.

  • Voor- en achternaam:  Marco Romanelli.
  •  Geboortejaar: 1977.
  • Geslacht: Man.
  • Onderwijs: Master’s Degree in Pedagogische Coördinatie en Consulting Training Interventies.
  • Adres: Voc. Maccarello, Lerchi 06012, Città di Castello, Umbria, Italië.
  • Bedrijfsoppervlakte: 3 ha (biologische landbouw).
  • Datum oprichting zorgboerderij: 2015.
  • Aantal werknemers: 15.

Websites en profielen sociale netwerken:
https://raccoltidicomunita.it 
https://www.agrisocialnetwork.it/portfolio/cooperativa-agricola-sociale-la-rondine-a-maccarello
https://www.instagram.com/larondineamaccarello 
https://www.facebook.com/larondineamaccarello/?ref=page_internalh

Algemene beschrijving van de boerderij

Het is een sociale coöperatie die biologisch voedsel produceert en sociale landbouwactiviteiten uitvoert, zoals training en sociale integratie van kansarme mensen, en therapeutische landbouw zoals ortho therapie voor mensen met fysieke en psychische achterstand.

Beschrijving van de diensten

Het project ‘Startpunt’ richt zich op jongeren tussen 18 en 35 jaar met een achterstandspositie om de individuele vaardigheden van deelnemers te vergroten, zodat ze kunnen worden voorbereid voor de werkwereld.
La Rondine a Maccarello neemt deel aan de boerenmarkten om gezond, duurzaam en biologisch voedsel te promoten.

Beschrijving van activiteiten

Naast sociaal werk inclusie worden de volgende activiteiten georganiseerd: bezorging (of thuisbezorging); Initiatief ‘Van de tuin naar de tafel’ met de mogelijkheid voor degenen die daarom vragen om rechtstreeks van de veldproducten af te halen; de bevordering van inkoopgroepen via de coöperatie „Raccolti di Comunità” („Harvests of Community” in het Engels) waarvan zij lid is.

Beschrijving van producten

Er worden biologische producten geproduceerd, waardoor de seizoen gebondenheid en het grondgebied worden verbeterd. Men maakt deel uit van het ‘Luppolo made in Italy’ (‘Made in Italy Hop’ in het Engels) Business Network dat hop produceert en bier verwerkt met een eigen merk. Via de coöperatie ‘Raccolti di Comunità’ brengt La Rondine a Maccarello biologische en lokale producten op de markt door het aanbod en de beschikbare producten te vergroten. Er wordt gebruik gemaakt van directe verkoop via boerderijverkooppunten, e-commerce, boerenmarkten en kantines.

Beschrijving van de rol van zorgboerderij manager

Met twintig jaar ervaring in de La Rondine, zorgt de zorgboerderij manager Marco Romanelli voor alle management- en administratieve aspecten van La Rondine a Maccarello. Hij promoot ook haar activiteiten door netwerken te creëren met zowel publieke als private instanties en houdt zich bezig met projecten over zorglandbouw met internationale, nationale en regionale stichtingen.

Beschrijving van de rol van zorgboerderij begeleider

De zorgboerderij begeleider en coördinator Sara Pruscini heeft tien jaar ervaring in de La Rondine, en is afgestudeerd in natuurwetenschappen. Ze houdt zich bezig met de volledige organisatorische en operationele activiteiten van La Rondine a Maccarello door een sterke band tussen de werkende leden die direct betrokken zijn bij de landbouwactiviteiten en de deelnemers die toegang hebben tot de La Rondine a Maccarello. Ze promoot ook de activiteiten en begeleidt de deelnemers bij de verkoop van coöperatieve voedingsproducten.

Beschrijving van de relaties met verwijzende instanties

Gezien de strikte samenwerking met de sociale coöperatie La Rondine, is de relatie met de verwijzende instanties continu, wat een vruchtbare discussie mogelijk maakt en er gezocht kan worden naar antwoorden en ondersteuning welke het beste is voor elke gebruiken.

Beschrijving van de relaties met gezinnen

De relatie met de gezinnen van de deelnemers is constant en is gebaseerd op een diep vertrouwen in alle medewerkers van La Rondine a Maccarello. Van de kant van de gezinnen is er een sterke erkenning van het verrichte werk en de resultaten die hun kinderen bereiken. Voor gezinnen is het socialisatie-aspect en de groep die zich vormt belangrijk, zodat hun kinderen in een zo normaal mogelijke context kunnen leven.

Beschrijving van de relaties met zorglandbouw netwerken

Sinds de oprichting in 2015 beschouwt La Rondine a Maccarello relaties met andere lokale entiteiten als een van haar fundamentele principes. Men is lid en oprichter van het Regionaal Forum voor zorglandbouw. In een netwerk met enkele Umbrische sociale landbouwcoöperaties is het een partner in projecten gefinancierd door het POP 2014-2020 van de regio Umbrië (‘EIP-AGRI Multinet’, ‘Cibo Nostrum’, ‘Luppolo Made In Italy’, ‘EIP- projecten van AGRI AgriSocialNetwork); bovendien maakt men deel uit van het sociale integratieproject ‘Raccolti di Comunità’.

Beschrijving van de visie

La Rondine a Maccarello wil een referentiepunt zijn voor sociale landbouw, als een innovatieve coöperatie die biologische producten aanbiedt die niet alleen duurzaam zijn, maar die het werk zijn van kwetsbare mensen en kansarmen. Men wil echte actieve sociale inclusie bevorderen en ondersteunen door middel van arbeidsbemiddeling.

Beschrijving van het bedrijfsontwikkelingsplan

Het business development plan is er enerzijds op gericht om steeds meer marktkanalen te zoeken die de verkoop kunnen vergroten en producten uit de sociale landbouw kunnen verbeteren; aan de andere kant houdt La Rondine a Maccarello zich bezig met het onderzoeken en plannen van nieuwe activiteiten en projecten door deel te nemen aan financieringsoproepen om de bevordering van de werkgelegenheid van mensen met een achterstand te subsidiëren.

Suggesties voor het beheer van een zorgboerderij

Een sociale coöperatie moet activiteiten van maatschappelijk belang gaan uitvoeren en handelen in het belang van de ontvangers van dergelijke activiteiten, de deelnemers en de kansarmen, die bijgevolg de begunstigden van de coöperatie worden. Het management moet altijd uitgaan van de missie van de sociale coöperatie en altijd proberen haar doelen na te streven door middel van teamwerk dat wordt gekenmerkt door verschillende professionele vaardigheden die erbij betrokken zijn.

Trefwoorden voor de woordenlijst

INCLUSIE, NETWERKEN, INTEGRATIE, GEBIED, ZORGLANDBOUW, VERBETERING EN BEVORDERING VAN MENSELIJK WELZIJN EN LOKAAL VOEDSEL