Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
LA RONDINE A MACCARELLO
 
ÖRNEK UYGULAMALARA DÖN
GİRİŞ

2015 yılından bu yana sosyal tarım projeleri aracılığıyla sosyal tarım faaliyeti yürüten kooperatif La Rondine a Maccarello, Umbria’nın kuzeyindeki Città di Castello bölgesinin vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan farklı dezavantajlara sahip insanlara destek vermek amacıyla kurulmuştur. Özellikle, tarım sektörüne sosyal hizmetin dahil edilmesi ve fiziksel veya zihinsel engelli kişilerin tedavi edici tarımı ile ilgilenmektedir. Sosyal tarım kooperatifi La Rondine a Maccarello, tarım dışındaki sektörlerde sosyal hizmetler sağlayan sosyal kooperatif La Rondine ile sıkı bir şekilde çalışmaktadır.

  • Adı ve Soyadı: Marco Romanelli.
  • Doğum Yılı: 1977.
  • Cinsiyet: Erkek.
  • Eğitim: Pedagojik Yüksek Lisans Derecesi, Koordinasyon ve Danışmanlık Eğitimi.
  • Adres/harita: Voc. Maccarello, Lerchi 06012, Città di Castello, Umbria, Italy.
  • Çiftlik Alanı (ha): 3 hektar (organik tarım).
  • Sosyal çiftliğin kuruluş tarihi: 2015.
  • Çalışan sayısı: 15.

Web sitesi ve sosyal ağ hesapları:
https://raccoltidicomunita.it 
https://www.agrisocialnetwork.it/portfolio/cooperativa-agricola-sociale-la-rondine-a-maccarello
https://www.instagram.com/larondineamaccarello 
https://www.facebook.com/larondineamaccarello/?ref=page_internalh

Çiftlik genel tanımı

Organik gıda üreten ve dezavantajlı kişilerin eğitim ve sosyal hizmete dahil edilmesi gibi sosyal tarım faaliyetleri ile fiziksel ve ruhsal dezavantajlı kişiler için ortoterapi gibi tedavi edici tarım faaliyetlerini yürüten bir sosyal kooperatiftir.

Hizmetler

18-35 yaş arası dezavantajlı gençleri hedefleyen ‘Başlangıç Noktası’ projesi, kullanıcıların bireysel becerilerini iş dünyasına atabilmeleri için geliştirmeyi amaçlamaktadır. La Rondine a Maccarello, sağlıklı, sürdürülebilir ve organik gıdaları teşvik etmek için çiftçi pazarlarına katılmaktadır..

Aktiviteler

Sosyal çalışma katılımına ek olarak, aşağıdaki faaliyetler organize edilmektedir: teslimat (veya eve teslimat); ‘Bahçeden Sofraya’ girişim, isteyenlerin doğrudan tarladan toplama imkanı ile; üyesi olduğu ‘Raccolti di Comunità’ (İngilizce ‘Topluluğun Hasadı’) kooperatifi aracılığıyla satın alma gruplarının teşviki.

Ürünler

Organik ürünler üretilmektedir. Bu nedenle mevsimselliği ve bölgeyi geliştirir. Kendi markasıyla şerbetçiotu üreten ve bira işleyen ‘Luppolo made in Italy’ (İngilizce ‘Made in Italy Hop’) Business Network’ün bir parçasıdır. La Rondine a Maccarello, ‘Raccolti di Comunità’ kooperatifi aracılığıyla pazarını ve mevcut ürünleri artırarak organik ve yerel ürünleri pazarlamaktadır. Çiftlik satış noktaları, E-ticaret, Çiftçi pazarları ve kantin temini yoluyla doğrudan satışlar kanalları kullanılmaktadır.

Sosyal Çiftlik Yöneticisi Rolü

La Rondine’de yirmi yıllık deneyime sahip olan sosyal çiftlik yöneticisi Marco Romanelli, La Rondine a Maccarello’nun tüm yönetim ve idari yönleriyle ilgilenmektedir. Ayrıca hem kamu hem de özel kuruluşlarla ağlar oluşturarak faaliyetlerini teşvik etmekte ve uluslararası, ulusal ve bölgesel kuruluş çağrılarına katılarak sosyal tarımla ilgili projelendirmeler gerçekleştirmektedir.

Sosyal Çiftlik Öğretmeni Rolü

La Rondine’de on yıllık deneyime sahip olan sosyal çiftlik öğretmeni ve eğitimcisi Sara Pruscini, Doğa Bilimleri bölümünden mezun olmuştur. Tarımsal faaliyetlere doğrudan katılan çalışan üyeler ile La Rondine a Maccarello’ya erişen kullanıcılar arasındaki güçlü bir bağlantı kurarak, La Rondine a Maccarello’nun tüm organizasyonel ve operasyonel faaliyetleriyle ilgilenir. Ayrıca faaliyetleri teşvik eder ve kooperatif gıda ürünlerinin satışında da kullanıcıları denetler.

Sosyal/Sağlık Hizmetleri ile İlişkiler

Sosyal kooperatif La Rondine ile sıkı işbirliği olduğu düşünüldüğünde, Sosyal/Sağlık Hizmetleri ile olan ilişki süreklidir. Her kullanıcı için en iyisi olarak değerlendirilebilecek yanıtlar ve verimli desteklerin oluşmasına destek olunur.

Ailelerle ilişkiler

Kullanıcıların aileleri ile olan ilişki sabittir ve La Rondine a Maccarello’nun tüm personeline duyulan derin güvene dayanmaktadır. Aileler tarafında, yapılan çalışmaların ve çocuklarının elde ettiği sonuçları güçlü bir şekilde görülmektedir. Aileler, çocuklarının mümkün olduğunca normal bir hayat yaşayabilmeleri için sosyalleşme yönlerini arttıran gruplara katılmalarını desteklerler..

Sosyal Tarım Ağları ile İlişkiler

2015 yılındaki kuruluşundan bu yana La Rondine a Maccarello, diğer yerel kuruluşlarla ilişkileri temel ilkelerinden biri olarak kabul etmiştir. Bölgesel Sosyal Tarım Forumu üyesi ve kurucusudur. Bazı Umbria sosyal tarım kooperatifleri ile kudukları bir ağda, Umbria Bölgesi RDP 2014-2020 tarafından finanse edilen projelere ortak olmuşlardır. (‘EIP-AGRI Multinet’, ‘Cibo Nostrum’, ‘Luppolo Made In Italy’, ‘EIP- AGRI AgriSocialNetwork’ projeleri); Ayrıca, ‘Raccolti di Comunità’ sosyal projesinin de bir parçasıdır.

Vizyon

Sadece iyi bir kooperatif olmak değil, aynı zamanda hassas ve dezavantajlı insanların emeğinin ürünü olan organik ürünler de sunan yenilikçi bir kooperatif olarak kendi bölgesinde sosyal tarım için bir referans noktası olmayı hedeflemektedir. İnsanları işe yerleştirerek sosyal yaşama destek olmak istemektedir.

Kalkınma Planı

İş geliştirme planı, bir yandan satışları artırabilecek ve sosyal tarımdan elde edilen ürünleri geliştirebilecek daha fazla pazar kanalı aramayı; Öte yandan, La Rondine a Maccarello, dezavantajlı kişilerin istihdamının teşvik edilmesini desteklemek için fon çağrılarına katılarak yeni faaliyetler ve projeler araştırmak ve planlamaklamaktır.

Bir sosyal çiftliği yönetmek için öneriler

Bir sosyal kooperatif, sosyal öneme sahip faaliyetler yürütmeye başlamalı ve bu tür faaliyetlerden yararlananların, kullanıcıların ve dolayısıyla kooperatiften yararlanan dezavantajlı kişilerin çıkarına hareket etmelidir. Yönetim, her zaman ekip çalışması yoluyla hedeflerine ulaşmaya çalışan sosyal kooperatif misyonunu devam ettirmelidir.