Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
LE PECORE GIALLE COOP. SOCIALE
 
ÖRNEK UYGULAMALARA DÖN
GİRİİŞ

Pecore Gialle, aynı bölgede çalışan çeşitli sosyal kooperatiflerin işbirliği sayesinde 2020 yılında doğmuş bir Sosyal çiftliktir. Çiftlik, projenin yararlanıcısı tarafından, ilgili derneklerle birlikte özerklik, sosyal ve iş katılımını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Pecore Gialle, dezavantajlı kişilerin becerilerini, özerkliklerini ve kendi geleceklerini tayin etmelerini güçlendirmek için bir kurulan yenilikçi bir sosyal çiftliktir. Sosyal çiftlik, projeye dahil olan herkese, kendilerine en çok uyan aktiviteleri bulma fırsatı verir: tarımda çalışmak, restoranda garson veya şef olarak çalışmak vb. istihdam edilebilecekleri alanlardan sadece birkaçıdır. Çiftlik nispeten genç olmasına rağmen, Agri refah fiyatı için yarıştıkları Bandira Verde adlı ulusal bir fiyat skalasında yer aldılar ve İtalya’daki en yenilikçi ve kapsayıcı çiftlik olarak rekabeti kazandılar. Ödül töreni, Roma’lı ilk vatandaşın bulunduğu yer olan Campidolio’ da gerçekleştirildi.

  • Adı ve Soyadı: Elisabetta Giovenali.
  • Doğum Yılı: 1974.
  • Cinsiyet: Kadın.
  • Eğitim: Doğu dillerinde Master Derecesine sahip.
  • Adres/harita: Frazione Strettura 76, Spoleto.
  • Çiftlik Alanı (ha): 26 hektar.
  • Sosyal çiftliğin kuruluş tarihi: 2020.
  • Çalışan sayısı: Vardiyalı ve farklı faaliyetlere bölünmüş olarak çalışan 14 kişi (çiftçilik-restoran vb.)

Web sitesi ve sosyal ağ hesapları:
http://www.editcooperativa.it/territorio/le-pecore-gialle
https://www.facebook.com/search/top?q=le%20pecore%20gialle%20strettura
https://instagram.com/lepecoregialle?utm_medium=copy_link

Çiftlik genel tanımı

Pecore Gialle’nin olan bu çiftlikte, yararlanıcıların aktif olarak yer aldığı bir tarım turizmi vardır. Çiftlik hayvanları ve tarım ürünleri üzerinde çalışmaktadırlar. (Mevsim sebze ve meyveleri, yağ, tahıl dönüşümü). Tarım turizmcilerinin hem yem yemek yemekte hem de konaklamaları olmaktadır. Burada Herkesin kendi geleceklerini şekillendirmesini desteklemek ve işe dahil edilmelerini kolaylaştırmak için eğitimler yaparlar.

Hizmetler

Pecore Gialle’nin hizmetleri çok geniştir. Hem projenin yararlanıcılarına hem de bölgeye yöneliktir. Hizmetler ise şunlardır: iş başında eğitim, kalıcı laboratuvar, restorant, yürüyüş turu ve yüzme havuzu, pecore gialle ekspres (dayanışma satın alma grubu), küçük ve çok küçük üreticilerin terk edilmiş veya yeterince kullanılmayan zeytinliklerinin geri kazanılması gibi.

Aktiviteler

Çeşitli faaliyetler arasında yalnızca kendilerine yönelik yararlanıcılar için en önemli olanları sayacak olursak; iş eğitimi, çiftçilik, hayvan çiftliği, restorant, temizlik ve bakım konularıdır. Her yararlanıcıyı bir ekip ve bir psikolog takip etmektedir. Kalıcı laboratuvar, projenin hem iç hem de dış yararlanıcılarına yöneliktir. Doğa ile karşılaşma ve ürünlerin mevsimsel döngüsüne dayanmaktadır.

Ürünler

Pecore Galle ağırlıklı olarak yumurta, mevsim sebzeleri ve meyveler üretmektedir. Marmelat, soslar, meyve suları ve yağlı sebzelerin üretimi de vardır. Un ürünleri ile ilgili olarak ekmek, bisküvi ve taze makarna yaparlar. Tüm ürünler doğrudan çiftlikten veya dayanışma satın alma gruplarından “Pecore gialle express” aracılığıyla satın alınabilmektedir. Aynı zamanda bu ürünlerin çoğu restoranda da kullanılmaktadır.

Sosyal Çiftlik Yöneticisi Rolü

Elisabetta Giovenali sosyal çiftliğin yöneticisi olarak şu faaliyetlerden sorumludur: faaliyetlerin genel koordinasyonu, ortaklar ile ilişkiler, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla ilişkileri sürdürmek ve faaliyetleri, harcamaları ve yeni projeleri planlamak ve geliştirmek.

Sosyal Çiftlik Öğretmeni Rolü

Çeşitli operatörler (eğitmenler), dezavantajlı kişilerin işe yerleştirme şekillerini ve bu sektörlere uygun kişiler sağlayarak işin yürütülmesinde destek sağlamaktan sorumludurlar.

Sosyal/Sağlık Hizmetleri ile İlişkiler

Pecore Gialle, aynı bölgede çalışan farklı sosyal grupların birleşimi yoluyla doğdu (Cooperative Edith, Arci Comitato Provinciale Terni, Arci solidarietà Terni, Associazione Aladino). Engelliler, göçmenler ve sığınmacılarla çalışmaktadırlar. AIPD ise danışmanlık hizmetleri ve süpervizyonluk sağlar.

Ailelerle ilişkiler

Pecore Gialle, projede yer alan tüm paydaşlar arasındaki işbirliğine güçlü bir şekilde güvenmektedir. Birincil paydaşlar olarak aileler, özerkliğe giden tüm yol boyunca doğrudan yararlanıcılarla birlikte yer alırlar. Yararlanıcılar, aileler ile birlikte özerklik sürecini aile hayatlarında da sürdürmek için bir ekip tarafından desteklenmektedir.

Sosyal Tarım Ağları ile İlişkiler

Henüz 2020 doğumlu genç bir işletme olan Pecore Gialle, Sosyal Tarım ağı ile yerel düzeyde ilişki kurmaya yeni başlamıştır. Aslında Umbria Sosyal Tarım Ağı forumu ve yerel bir ağ olan Raccolti di Comunità ile sosyal çiftliklerin ticarileştirilmesi ve geliştirilmesi için ilişki kurmaya başlamışlardır. Sosyal çiftlikler için ortaklık geliştirmenin ilk noktası, olabilecek küçük ve çok küçük üreticilerin terk edilmiş veya yeterince kullanılmayan zeytinliklerinin geri kazanılmasında işbirliği ile başladı.

Vizyon

Pecore Gialle, çiftçiliği, kapsayıcılığı ve refahı teşvik eden, ancak aynı zamanda ekonomik açıdan kendi kendine yeterli olmayı teşvik eden bir kişisel tutum geliştirmenin bir yolu olarak görmektedir. Aktif dinleme, işbirliği, birlikte yansıtma ve birlikte yönetim başarılarının anahtarıdır. Pecore Gialle’nin görüşü şu ifadeyle özetlenebilir: “Beyaz koyun veya kara koyunun gibi farklı ikililik göstermenin ötesinde, Sosyal Çiftlik Le Pecore Gialle, aileleri ve işletmecileri içeren özerklik ve toplanma fırsatlarının birlikte planlanmasına dayalı bir girişim başlatmıştır ve engelli veya sosyal dezavantajlı insanları destekler”.

Kalkınma Planı

Pecore Gialle, aynı bölgede çalışan ve farklı alanlarda uzmanlaşmış birçok kooperatifin çalışması sayesinde doğdu. İşbirliği ile sosyal bir çiftlik olmak için bir araya geldiler. Bu nedenle FSR ve FESR 2014- 2020 tarafından finanse edilen bir “pecore Gialle” projesini sunmaya karar verdiler. Bir sonraki adım tamamen sürdürülebilir hale gelmek, ticarileştirilmeyi arttırmaktır. Bu hedefe çiftlik ve tarım turizminin yenilikçi yollarla geliştirilmesi sayesinde ulaşmaktadırlar.

Bir sosyal çiftliği yönetmek için öneriler

Yerel paydaşlarla ağ oluşturmak, deneyim ve farklı bakış açılarını paylaşmak açısından çok önemlidir. Kültür ve iş açısından derin bir tarım bilgisi, anlaşılır ve başarılı olmak için esastır. Güçlü bir iletişim planı, önemli ticari ve sosyal etkiye sahip olmak için de önemlidir.