Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
ARIEL COOP. SOCIALE
 
ÖRNEK UYGULAMALARA DÖN
GİRİŞ

Ariel, 1995 yılında Foligno (Umbria, İtalya) yakınlarında kurulmuş, çeşitli alanlarda hizmet veren ve meyve, sebze ve süs bitkileri üreten ve çiftlik işleten bir sosyal kooperatiftir. Sosyal kooperatif iki kısımdan oluşmaktadır: birincisi çiftlik ve serada yetiştirilen organik meyve ve sebzelerin olduğu bölüm ve organik gıda satan bir çiftlik dükkanı. Ayrıca, bir bitki fidanlığı da dahil olmak üzere, bahçecilik hizmetleri sunan kooperatifin bir bölümü daha bulunmaktadır. Son yıllardaki bir girişimde bulunarak, diğer 10 organik tarım firmasından ve ağlarından gıda ürünlerini bir araya getiren “Cibo Nostrum” markası altında https://www.cibonostrvm.com/it/ web sitesi aracılığıyla bir e-ticaret çalışması başlatılmıştır. Diğer dört sosyal çiftliğin katılımıyla Raccolti di comunità” http://www.arielcoop.it/agricoltura-sociale/raccolti-di- comunitafoligno/ isimli bir ağ oluşturulmuştur.

  • Adı Soyadı: Fabrizio Dionigi.
  • Doğum Tarihi: 1967.
  • Cinsiyet: Erkek.
  • Eğitim: Lise ve Sosyal Kooperatif B Müdürüğü için Yüksek Öğrenim Kursu.
  • Adres/Lokasyon: Via Casevecchie 20, Sterpete (Foligno) 06034.
  • Çiftlik Büyüklüğü ( hektar ): 9 hektar (8 hektar ekilebilir arazi ve 1 hektar sera ve fidanlık).
  • Sosyal Çiftliğin Kuruluş Tarihi: 1995.
  • Çalışan Sayısı: 7 tam zamanlı + 3 yarı zamanlı (+ gönüllü)

Websitesi and sosyal medya adresi:
http://www.arielcoop.it
https://www.cibonostrvm.com/it
http://www.arielcoop.it/agricoltura-sociale/raccolti-di-comunita-foligno
https://www.facebook.com/ArielCooperativaSociale

Çiftliğin Genel Tanıtımı

Ariel 1995’ten beri çalışmalarına dezavantajlı kişileri dahil etmek için B tipi bir kooperatif olarak çalışmalarını sürdürdü. Yerel Sağlık Birimi ve Umbria Bölgesi Belediye ve yerel istihdam yardım ofisi ile çeşitli sosyal ve ruhsal bozuklukları olan kişilerin eğitimini ve yerleştirilmesini amaçlayan bazı başarılı projeler yapılarak işbirliği gerçekleştirildi. Sosyal Kooperatif olan Ariel, sunulan hizmetlerde en yüksek kaliteyi sağlayabilen ve aynı zamanda toplum ve çalışanları için sosyal değer yaratan yenilikçi bir iş modeli oluşturmuştur.

Hizmetler

Kooperatif, özellikle meyve-sebze ve süs bitkileri sektörlerinde sosyal bir çiftlik olarak uzun bir deneyime sahiptir. Fidan yetiştirme, açık alanda dikim ve serada bitki yönetimi özen ve dikkat gerektiren hassas faaliyetlerdir. Bu nedenle işleri kontrol eden her zaman bir gözetmen bulunmaktadır. Aynı zamanda iş güvenliği de bazı faaliyetler için özel dikkat gerekmektedir. Umbria ve İtalya’daki en iyi firmalarda, kendi ürünlerini ve organik gıdalarını satan bir organik dükkan açma fikri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Faaliyetler

Sosyal çiftlik, sera ve açık tarla organik meyve ve sebzeleri, süs bitkileri, İtalyan firmalarının dükkanlarında satılmakta ve bu şekilde ffaliyetler yürütülmektedir.

Ürünler

Taze meyve ve sebzeler, sızma zeytinyağı ve çiftlikte üretilen yemekler ve çok çeşitli diğer gıda ürünleri (şarap, makarna, pirinç, kuru baklagiller, marmelatlar, vb.) sunan bir Organik Mağazanın başarılı bir şekilde işletilmesi fikri, dezvantajlı kişilerin istihdamı için itici bir olabilir. Tarihi zeytinlik alanı Assisi- Trevi’den kendi ürettiği sızma zeytinyağı PDO Umbria, yakın zamanda UNESCO tarafından Küresel Olarak Önemli Tarım Mirası Sistemleri (GIAHS) kapsamına alınmış ve eşsiz zeytin ağaçlarından “Villa Fabri” markası adı altında özel olarak ticarileştirilmiştirilmesi öngörülmüştür. Avrupa Bahçe Miras Ağı üyesi olan Villa Fabri, Ariel Kooperatifine tahsis edilen eski zeytin ağaçları da dahil olmak üzere Trevi belediyesine aittir.

Sosyal Çiftlik Yöneticisinin Rolü

Sosyal Çiftlik Müdürü Fabrizio Dionigi, tüm sosyal çiftlik faaliyetleri, personel oluşturma, ürünlerin pazarlanması ve ticarileştirilmesi, misyon, vizyon ve medya iletişiminin koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca A tipi bir kooperatif şirketi olan La Locomomotiva’ dan bir eğitimci ile işbirliği içerisinde olarak rehabilitasyon çalışmalarının süpervizörlüğünü yürütmektedir.

Sosyal Çiftlik Eğitmenin Rolü

Sosyal çiftlik eğitmeni, kooperatif La Locomotiva’dan eğitimcinin eşlik ettiği kursiyerle birlikte iş başında günlük faaliyetlerden sorumlu bir kişidir. Kursiyerlerin gerçekleştirdiği çalışma süresi, makine kullanımı dışında bahçıvanlık ve bahçıvanlığa dayalı bir rehabilitasyon sürecini de içermektedir.

Sosyal/Sağlık Hizmetleri ile İlişkileri

Sosyal çiftlik yöneticisi, yerel Sosyal/Sağlık Hizmetleri, aileler ve aile dernekleri ile ilişkilerden, öğrenme güçlüğü, zihinsel bozukluk veya psikolojik sorunları olan kişilere, demanslı yaşlılara, davranış sorunları olan gençlere ve diğer sosyal sıkıntılara sahip türden insanlara bakım vermekten sorumludur. Her grup özel bir özen ve uyarlanmış bir dizi faaliyet ve rehberliğe ihtiyaç duymaktadır.

Aileler ile İlişkileri

Sosyal çiftlik yöneticisi aynı zamanda, sosyal çiftlik eğitimcisi ile işbirliği içinde A tipi kooperatif “La Locomotiva” aracılığıyla aileler ve aile dernekleri ile ilişkilerden de sorumludur.

Sosyal Tarım Ağları İle İlişkileri

Ariel sosyal çiftliği şu anda İtalya’daki sosyal çiftlik ağı “Fattorie Sociali”nin bir üyesi değildir. Ancak yakında üye olunması hedeflenmektedir.

Vizyon

Ariel’in vizyonu, yaygın olarak üretken olarak kabul edilmeyen ve dolayısıyla “desteklenen” insanların üretim sistemine girmelerini ve sorumluluk, bağlılık, özerklik, sosyallik kazanmalarını teşvik eden bir rehabilitasyon sistemi ile profesyonel bir şekilde hayatlarını kurtarmaya yardımcı olmaktır. Amaç, sosyal refah dünyası ile çalışma dünyası arasındaki mevcut uçurumu kapatmaya çalışarak, dezavantajlı insanların üretim sistemine girmelerine ve itibarlarını geri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Ariel sosyal kooperatifi, bölge için refahı arttırarak, insan sermayesi ve yerel topluluklar içinde sosyal entegrasyonu sağlayarak ve kar amacı gütmeyen bir katma değer yaratarak, B tipi bir sosyal kooperatif olarak misyonunu sürdürmek için faaliyetlerini yürütür.

Gelişim Planı

20 yıldan uzun bir süre önce kurulan Ariel sosyal çiftliği, özellikle Sosyal/Sağlık Hizmetleri ASLUmbria3 ile işbirliği içinde olarak, yerel düzeyde farklı türde engelleri olan kişileri barındırmayı, eğitmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan faaliyetler geliştirmektedir. 2017 yılında Praia, Capo Verde’deki “4. Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu”nda ve 2019’da İtalyan Kalkınma İşbirliği Ajansı ile işbirliği içinde Bolivya’daki “ECO.COM” projesi kapsamında uluslararası düzeyde yeni deneyimler kazandılar. Sosyal çiftlik geliştirme planı, “Raccolti di Comunità” projesi aracılığıyla da diğer 4 sosyal çiftlikle işbirliği içinde tarım ve satış faaliyetlerinin artırılmasını ve soğutma ve soğuk hava deposunun iyileştirilmesiyle raf ömrünün artırılmasını öngörmüşlerdir.

Sosyal Çiftliğin Yönetimi İçin Öneriler

Sosyal çiftlik yöneticisinin önerisi, başlangıçta tutku ve heyecanla arazi, tarımsal üretim, tesisler, ticarileştirme ve pazarlamaya dayalı teorik ve pratik planlama çözümlerine odaklanılması şeklindedir. Ariel, Sosyal/Sağlık Hizmetleri ve yerel yönetimlerin verdiği destek ile, işbirliği ve güven çerçevesinde sera yatırımlarının ardından birincil üretime uygun ekilebilir bir arazi ile yola çıkmıştır. Sosyal çiftliğe verilen bir ahırın dükkana dönüştürülme fırsatı ile kendi ürettikleri ve yerel olan organik gıdaların satılması fikri başarılı bir gelişme aşaması oldu. Sloganlar ise, “Sosyal çevreyi doğaya saygılı olarak yetiştiriyoruz”şeklindedir.