Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
GİRİŞ

Kent konseyinin yeşil alanların bakımı için herhangi bir personeli yoktu ve EWC aracılığıyla bu işlevleri yerine getirmeye başlamak için bir grup oluşturuldu. Bugün, Unesco tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen bir Rönesans kenti olan Baeza’nın tüm yeşil alanlarının bakımından kamu görevlisi olarak sorumlu 14’ü engelli 16 kişi istihdam edilmektedir. Özel İstihdam Merkezi olarak, sosyal bileşeni ve engellilerin entegrasyonunu kaybetmeden, piyasada bulunana herhangi bir şirketle karşılaştırılabilir verimlilikte ve kalite seviyelerinde faaliyetler yürütülmektedir.

  • Adı Soyadı: José Moreno Martinez.
  • Doğum Tarihi: 1964
  • Cinsiyet: Erkek
  • Eğitim: Teknik Ziraat Mühendisi
  • Adres/Lokasyon: Camino de Atalayón, s/n, 23440 Baeza (Jaén).
  • Çiftlik Büyüklüğü ( hektar ): İl merkezi ve ilçelerinde toplam 7.5 hektar yeşil alan.
  • Sosyal Çiftliğin Kuruluş Tarihi: Mayıs 2000
  • Çalışan Sayısı: 14’ü engelli olmak üzere entoplam 16 işçi

Websitesi and sosyal medya adresi::
https://www.baeza.net/servicios_municipales/medio-ambiente-cee

Çiftliğin Genel Tanıtımı

EWC, Çevre Bakanlığı’na bağlıdır fakat işlevsel olarak bağımsızlığa sahiptir.Baeza Belediye Meclisi’nin yerel özerk bir organı olarak düzenlenmiştir. Sera ve ofislerin yanı sıra ekipman ve makine depolama alanları kendi alanlarıdır.

Hizmetler 

EWC, zihinsel engelli insanlar için istihdam ve entegrasyon fırsatları sağlamaya çalışır. EWC bunun yanında Baeza ve ilçelerindeki yeşil alanların bakımı ile beraber üç ana faaliyeti vardır. Bahçe ve parkların bakımını sağlayacak bitkilerin üretiminin yanısıra okullarda çalıştaylar ve yaygınlaştırma oturumları aracılığıyla belediyede çevre bilinci oluşturmak.

Faaliyetler 

Her işçinin farklı yeteneklere sahiptir. Bu nedenle her bir görev (çoğaltma, çimlendirme, gübreleme, sulama tesisatı, çalı ve ağaçların budaması vb.) her işçinin beceri ve yetkinliklerine göre atanır ve uyarlanır. Burada profesyonel ve sorumlu bir performans düzeyini garanti etmeye çalışırlar. Her durumda, işçilerin çoğu bağımsızdır ve yıllar içerisinde çok çeşitli görevleri üstlenebilirler.

Ürünler

Her şeyin başladığı bitki üretim kursları ile projenin çıkış noktası olan sera, bugün yeşil alanların yenilenmesi için bitkiler sağlamaktadır. Seralar, tohum yataklarını, gölgelik evlerini ve diğer çoğaltma çalışma alanlarını korurlar.

Sosyal Çiftlik Yöneticisinin Rolü

Sorumlu kişi olarak idari işlevleri, doküman yönetimini, iş planlamasını vb. yürütmektir. Teknik görevleri yerine getirmesine rağmen, protokolleri uyarlamaktan veya çalışma ortamındaki olası çatışmaları çözmekten de sorumludur. Kararları veren ve EWC ile dış dünya arasında bir bağlantı görevi gören kişidir.

Sosyal Çiftlik Eğitmenin Rolü

Eğitmenler çalışma alanlarında bulunur ve görevlerin geliştirilmesine yardımcı olup ekibi denetler. Çalışanların günlük işlerine ve kişisel ve profesyonel ihtiyaçlarına özen göstermesi için eşlik eder, talimat verir ve motive ederler.

Sosyal/Sağlık Hizmetleri ile İlişkileri 

Kent Konseyi, işçiler arasında ortaya çıkabilecek özel ihtiyaçları karşılamaya çalışan, her işçinin ihtiyaç duyabileceği rehberlik ve kişisel desteği sağlayan sosyal hizmetlere sahiptir. Yönetici ve öğretmen tarafından günlük olarak yürütülen işlevleri tamamlarlar. Yıllardır süren personel istikrarı ile, elde edilen yüksek entegrasyon seviyesi nedeniyle bu hizmete daha az ihtiyaç duyulmuştur.

Aileler ile İlişkileri

İlişkiler düzenli değildir ve belirli bir ihtiyacın veya çatışmanın ortaya çıktığı durumlara ilişki kurulur. Bu durumda konseyin danışma ve sosyal işler servislerinden personel duruma dahil olmaktadır.

Sosyal Tarım Ağları İle İlişkileri

Özellikle başlangıçta, Jaén’deki EWC ile işleyişini ve yapısını görmek için bir ilişki kurmuşlardır. İlk destekten sonra kendi yapılarını oluşturdular, ancak sürekli bilgi alışverişine açıktırlar.

Vizyon 

Zihinsel engelliler için kişisel ve ekonomik gelişimleri ve bağımsızlıkları için entegrasyonlarını ve deneyimlerini kolaylaştıracak istihdam edilebilirlik fırsatları yaratmak. Geçici olarak gerçekleştirilen bir program değil, Baeza Belediye Meclisine bahçe bakım hizmetleri sağlayan bir işgücünü sürdürmeyi amaçlamaktadırlar.

Gelişim Planı 

Halihazırda yapılarında ve iş yüklerinde bir dengeyi oluşturmuşlardır. Modellerinde önemli değişiklikler yapmayı planlamasalar da, iş prosedürlerini iyileştirme ve altyapılara yatırım yapma eğilimleri bulunmaktadır.

Sosyal Çiftliğin Yönetimi İçin Öneriler 

Bu tür bir sosyal girişimi başarılı bir şekilde yürütmek için belediyeden bir toplumsal yönelim ve kolektif farkındalık düzeyine sahip olmak önemlidir. Görevlerin her çalışanın yeteneklerine ve performansına göre uyarlanarak bireysel ihtiyaçların dikkate alınması tavsiye edilir.