Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
EWC ALCALÁ LA REAL
 
ÖRNEK UYGULAMALARA DÖN
GİRİŞ

2002 yılında, Alcalá la Real Belediye Meclisi, bölgedeki büyük bir engelli grubu için bahçecilik atölyeleri oluşturmak için sosyal bir talep topladı. Bu kapsamda, bahçecilik atölyesinin faaliyetlerininde dahil olduğu ve işgücü piyasası ile işbirliği yapan CEE oluşturuldu. Bu yapı, yıllar içinde daha fazla sorumluluk almaktadır ve kadrosunu genişletmektedir.

  • Adı Soyadı: José Bermúdez.
  • Doğum Tarihi: 1967
  • Cinsiyet: Erkek
  • Eğitim: İş danışmanlığı ve denetim tecrübesi olan çalışmaları mevcuttur. 2010 yılından bu yana Alcalá la Real belediye meclisinde çalışmaktadır. EWC’de idari işler, muhasebe ve yönetim ve planlama birimlerinde ise 7 yıl çalışmıştır.
  • Adres/Lokasyon: Casa Pineda. Calle Real 48, 23680 Alcalá la Real (Jaén).
  • Çiftlik Büyüklüğü ( hektar ): 10.000 m2.
  • Sosyal Çiftliğin Kuruluş Tarihi: 2002.
  • Çalışan Sayısı: 22 daimi işçi sözleşmesi (%70 engelli)+ % 10 geçici işçiler.

Websitesi and sosyal medya adresi:
https://alcalalareal.es
https://alcalalareal.es/empresas-publicas-municipales/

Çiftliğin Genel Tanıtımı

EWC’nin iki faaliyetle ilgili farklı iki ekibi vardır. Bir rkipte müdür, memurlar ve işçilerden oluşan ve sokak temizliği yapan 10-15 kişi. İkinci ksımda ise Ve Alcalá’da bahçe işleri, bakım ve yeşil alanların oluşturulması için başka bir ekip bulunmaktadır. Alcalá la Real, metropol bölgesinde ve belediye bölgesinde 10.000 m2 ‘lik halka açık yeşil alanlara (meydanlar, yollar, parklar, halka açık yollar vb.) bakmaktadır.

Hizmetler

Amaç, başta zihinsel, fiziksel ve duyusal engelliler (%70) olmak üzere, işgücü piyasasına erişimde özel güçlükleri olan kişilere eğitim ve işe yerleştirme olanakları sağlamaktır. İşgücü piyasasına katılım; kişisel görüşmeler, testler, eğitim (araçlar, önleme, motivasyon) ve özel ders ile geleneksel işe alım yöntemleriyle yapılır. Bu şekilde profesyonel bir profil geliştirmek adına kişilere olumlu bir kişisel gelişim ve işgücü olanağı sağlamaktadır. Daimi personelin yanı sıra sezonluk ihtiyaçların karşılanması için geçici istihdam havuzu bulunmaktadır. Bu havuz, yerel halk için eğitim ve mentorluk deneyimi fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için rotasyonlar oluşturarak çalışan ek %10’luk işçiye yılda 3-4 ay çalışmayı garanti etmektedir.

Faaliyetler 

EWC iki çalışma ekibine sahiptir (belediye temizliği ve yeşil alanların bakımı) ve her ekibin farklı çalışma felsefeleri, araçları ve yerleri vardır. Her faaliyet dalının, yapılacak işleri (sulama, budama, yabani ot ayıklama, dikim, vb.) denetleyen, her işçiyi ayrı ayrı izleyerek, görevleri her kişiye göre uyarlayan ve bakımını üstlenen ve böylece riskleri azaltan eğitmenleri ve planlayıcıları vardır.

Ürünler

EWC, şehrin bahçeleri için ihtiyaç duyulan malzemenin yenilenmesinde kullanılan bitkilerin üretimi için bir seraya sahiptir. Zaman zaman faaliyet alanlarını diğer belediyelere veya özel sektöre genişletmeyi düşünmüşler ve şu an için belediye kamusal alanı ile devam etmektedirler.

Sosyal Çiftlik Yöneticisinin Rolü

Yönetici idari, muhasebe, vergi, işçilik ve satın alma faaliyetlerini yürütür. Ayrıca, EWC personelinin günlük ihtiyaçlarını karşılayarak görev planlamasını ve mesleki gelişimini yönetir. Aynı zamanda Alcalá belediye meclisi, aileleri, paydaşları ve sağlayıcıları ile bir bağlantı ve aracı görevi görür.

Sosyal Çiftlik Eğitmenin Rolü 

Teknik açıdan (sulama, budama, önleme, aletler, hastalıklar vb.) eğitimli profesyonellerdir. Aynı zamanda ekip yönetimi becerilerine ve motivasyonel kapasiteye sahip olmalıdırlar. Tüm ekibin entegrasyonunu ve memnuniyetini kolaylaştırmak için yapılacak işlerin sorumluluğunu ve önemini aşılarlar.

Sosyal/Sağlık Hizmetleri ile İlişkileri 

Belediyenin kendi sosyal ve sağlık hizmetleri vardır. Ayrıca kendi personellerinin rehberlik, entegrasyon, destek ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılama fırsatını değerlendirmişlerdir. Böylece, dinlenmelerine ve desteklenmelerine olanak tanıyan kalıcı bir refakat, ardından kişisel ve çalışma ortamlarını iyileştirmelerine olanak tanıyan bir eylem planı geliştirilmiştir.

Aileler ile İlişkileri

Aileler genellikle seçim sürecinden EWC’ye entegrasyonlarına kadar olan ilk aşamalara daha fazla dahil olurlar. İletişimi sürdürmek ve çalışanlar ve aileler arasındaki karşılıklı ilişkiyi kolaylaştırmak için düzenli toplantılar yapılır. Bununla birlikte, belirli kişisel veya idari ihtiyaçlar ortaya çıktığında, irtibat olarak hizmet verenler genellikle aileler olmaktadır.

Sosyal Tarım Ağları İle İlişkileri

Deneyimleri paylaşmak, ortak protokoller tanımlamak ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için düzenli ağ oluşturma ve değişim faaliyetleri yürütmek ilginç olsa da, bölgedeki diğer EWC’ler ile çok fazla etkileşimleri yoktur. Bu değişim, başkalarının nasıl çalıştığını bilmeye, kendi işine değer vermeye, rutinin dışına çıkmaya, evrime ve kendi motivasyonuna izin veren yeni fikirler üretmeye olanak sağlayacaktır.

Vizyon 

Amaç, işçinin eğitim ve işgücü entegrasyonu için fırsat yaratmaktır. Bu EWC modeli sosyal olarak ilginçtir. Ekonomik açıdan bakıldığında, bir belediye meclisi için bu faaliyetleri başka yerlerde bu kapsamda sürdürmek aynı zamanda tasarrufta sağlayacaktır.

Gelişim Planı

Belediyenin sosyal duyarlılığı ve konseyin oluşumundaki değişiklikler, genellikle faaliyetlerin değiştirilmesi ve genişletilmesi için ihtiyaçlar yaratır, böylece EWC, konseyin ihtiyaçlarına (alanların, görevlerin ve programların genişletilmesi) bağlı olarak her zaman gelişmektedir. Bu da, personeli genişletmeyi ve çalışma ekiplerini daha dinamik hale getirmeyi ve istihdam edilebilirlik için daha fazla fırsat yaratmayı mümkün kılar.

Sosyal Çiftliğin Yönetimi İçin Öneriler

İnsanların endişelerini gidermek, insanları ve fırsatları belirlemek için bir eğitim çalıştayı düzenlemek önemli olacaktır. EWC’ye tam olarak dahil olana kadar destek ve takip hizmetlerine sahip olmak çok önemlidir. Geçici işgücü havuzları, yerel topluluk için fırsatları optimize etmeye yardımcı olabilecektir.