Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
EWC ALCALÁ LA REAL
 
TERUG NAAR CASESTUDIES
Introductie

In 2002 ontstond in de gemeenteraad van Alcalá la Real de vraag om tuinworkshops te creëren voor een grote groep mensen uit hun gebied met een handicap. Hierdoor werd de CEE gecreëerd, waar de activiteit van de tuinworkshop werd ontwikkeld met als doel om deze groep op de arbeidsmarkt te integreren. In de loop der jaren heeft men meer verantwoordelijkheden en personeel gekregen.

  • Voor- en achternaam: José Bermúdez.
  • Geboortejaar: 1967.
  • Geslacht: Man.
  • Opleiding: Bedrijfskunde, met ervaring in bedrijfsadvisering en accountantscontrole. Sinds 2010 in de gemeenteraad van Alcalá la Real,
    7 jaar in de EWC met administratieve, arbeids-, boekhoudkundige en management- en planningsfuncties.
  • Adres: Casa Pineda. Calle Real 48, 23680 Alcalá la Real (Jaén).
  • Bedrijfsoppervlakte (in ha): 10.000 m2.
  • Datum oprichting zorgboerderij: 2002.
  • Aantal werknemers: 22 vaste arbeidscontracten (70% met een handicap) + 10% tijdelijk Arbeiders.

Accounts voor websites en sociale netwerken:
https://alcalalareal.es
https://alcalalareal.es/empresas-publicas-municipales/

Algemene beschrijving boerderij

De EWC heeft twee verschillende teams die zich bezighouden met twee activiteiten. Een team van 10 – 15 personen voor gemeentelijke reiniging, met een manager, begeleiders en arbeiders. En nog een team voor tuinklussen en onderhoud en aanleg van groene zones in Alcalá. Zij zorgen voor 10.000 m2 openbaar groengebieden (pleinen, wegen, parken, openbare wegen, enz.) in het grootstedelijk gebied van Alcalá la Real en zijn gemeentelijk district.

Beschrijving van de diensten

Het doel is om opleidings- en arbeidsplaatsen te bieden aan mensen met speciale moeilijkheden om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, voornamelijk mensen met intellectuele, fysieke en zintuiglijke beperkingen (70%).

De integratie op de arbeidsmarkt gebeurt via traditionele middelen met persoonlijke gesprekken, testen, trainingen (tools, preventie, motivatie) en begeleiding, die een positieve persoonlijke en professionele ontwikkeling mogelijk maakt.

Naast het vaste personeel is er een tijdelijke pool voor seizoensarbeid. Deze pool garandeert 3-4 maanden werk per jaar voor nog eens 10% van de werknemers.

Beschrijving van activiteiten

De EWC heeft twee werkteams (gemeentelijke reiniging en onderhoud van groene zones), elk team heeft verschillende werkfilosofieën, tools en locaties. Elk team heeft zijn eigen begeleiders en planners, die toezicht houden op de uit te voeren taken (water geven, snoeien, wieden, planten, enz.), met individuele monitoring van elke werknemer, waarbij de taken worden aangepast en zorg dragen voor de risicopreventie die met het werk gepaard gaat.

Beschrijving van producten

De EWS heeft een kas voor de productie van planten die gebruikt worden bij het onderhoud van de stadstuinen. Er wordt overwogen om hun werkgebied uit te breiden naar andere gemeenten of naar de particuliere sector.

Beschrijving van de rol van zorgboerderij manager

De manager voert administratieve, boekhoudkundige, fiscale, arbeids- en inkoopactiviteiten uit. Hij beheert ook de planning van taken en professionele ontwikkeling van het EWC-personeel, komt tegemoet aan hun dagelijkse behoeften. Tegelijkertijd fungeert hij als schakel en intermediair met de stadsraad van Alcalá, families, belanghebbenden en aanbieders.

Beschrijving van de rol van zorgboerderij begeleider

Het zijn technisch geschoolde vakmensen (irrigatie, snoeien, preventie, hulpmiddelen, ziekten, enz.), maar ze hebben tevens teammanagementvaardigheden en het vermogen om mensen te kunnen motiveren.
Ze benadrukken het belang van het werk dat gedaan moet worden, het potentiële zelfvertrouwen en de verantwoordelijkheid om de integratie en tevredenheid van het hele team te vergemakkelijken.

Beschrijving van de relaties met verwijzende instanties

De gemeente heeft haar eigen sociale en gezondheidsdiensten, ze hebben de mogelijkheid overwogen om haar diensten uit te breiden. Zo wordt een permanente begeleiding voorgesteld die hen in staat stelt om: gehoord en ondersteund te worden, met een daaropvolgend actieplan waarmee ze hun persoonlijke en werkomgeving kunnen verbeteren.

Beschrijving van de relaties met gezinnen

Gezinnen zijn meestal meer betrokken bij de beginfasen van het selectieproces tot de integratie in de EWC. Er worden regelmatig bijeenkomsten gehouden om het contact te onderhouden en de relatie tussen werknemers en gezinnen te faciliteren. Families zijn echter meestal degenen die als contactpersoon dienen bij specifieke persoonlijke of administratieve behoeften.

Beschrijving van de relaties met zorglandbouw netwerken

Er is niet veel interactie met andere EWC’s in de regio, hoewel het interessant zou zijn om regelmatig te netwerken en om ervaringen uit te wisselen, en gezamenlijke protocollen te definiëren en verbetermogelijkheden te onderzoeken. Deze uitwisseling zou het mogelijk maken om te weten hoe anderen werken, om eigen werk te waarderen, om uit de routine te komen, en om nieuwe ideeën te genereren die vernieuwing en eigen motivatie laat toenemen.

Visie

Het doel is de mogelijkheid voor opleiding en arbeidsintegratie voor de werknemer te creëren. De EWC-model is interessant vanuit sociaal oogpunt vanwege de dienstverlening aan de gemeenschap en de tevredenheid van zijn burgers, en vanuit economisch oogpunt genereert het goodwill en besparingen voor een gemeente, vergeleken met het handhaven van deze activiteiten in andere, minder duurzame manieren.

Beschrijving van het bedrijfsontwikkelingsplan

De maatschappelijke gevoeligheid van de gemeente en veranderingen in de samenstelling van de raad zorgen voor verandering en uitbreiding van activiteiten, zodat de EWC altijd in ontwikkeling is afhankelijk van de wensen van de gemeente (uitbreiding van ruimtes, taken en roosters). Dit maakt het mogelijk om het personeel uit te breiden en de werkteams dynamischer te maken en meer kansen te genereren op inzetbaarheid.

Suggesties voor het beheer van een zorgboerderij

Het is belangrijk om te beginnen met een trainingsworkshop en een arbeidscentrum om mensen en kansen te identificeren. Het is erg belangrijk om ondersteuning en follow-up te hebben tot volledige opname in de EWRC. Tijdelijke arbeidspools helpen bij het optimaliseren van kansen voor de lokale gemeenschap.