Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
SOCIAL FARM JEMALUPE
 
TERUG NAAR CASESTUDIES
Introductie

Sinds 2003 bieden wij 24-uurs zorg en dagopvang in een prettige sociale omgeving voor kinderen, jongeren, en volwassenen die (tijdelijk) opvang nodig hebben. We hebben paarden, schapen en kippen. Er is een moestuin en veel plekken om te spelen. Alle activiteiten staan in dienst van zorg.

  • Voor- en achternaam: Anouk Hafkamp.
  • Geboortejaar: 1967.
  • Geslacht: Vrouw.
  • Opleiding: Toegepaste psychologie BSc.
  • Adres: Jan Gosses wijk 9, 9367 TE, De Wilp.
  • Bedrijfsoppervlakte (in ha): 2 ha.
  • Datum oprichting zorgboerderij: 2003.
  • Aantal werknemers: 12. Deelnemers 30 (max 10 per dag).

Accounts voor websites en sociale networken:
www.Jemalupe.nl
www.facebook.com/Jemalupe

Algemene beschrijving boerderij

De boerderij staat op 2 hectare grond. Het bestaat uit een grote boerderij, 1 gebouw met een dag verzorgingsruimte en kantoren, en nog 2 grote stallen voor de dieren en een werkschuur. Er is ook een kas en een moestuin. Op een deel van de weide is een voetbalveld en een speelplaats. En er is een paddenpoel. Jemalupe heeft 10 paarden, vijf grote en vijf kleine paarden. Er zijn vier schapen en vijf kippen. Er is een hond en twee katten.

Beschrijving van de diensten

Jemalupe biedt onderdak aan kinderen van 4 tot ongeveer 16 jaar. De kinderen kunnen alleen in het weekend op Jemalupe verblijven maar ook doordeweeks. Er wonen ook kinderen in Jemalupe. Jemalupe heeft drie dagen per week dagopvang voor jongvolwassenen met ernstig autisme, en er zijn twee woonruimten voor volwassenen.

Ambulante begeleiding wordt ook aangeboden aan ouders met betrekking tot opvoedingsondersteuning.

Beschrijving van activiteiten

De activiteiten die op Jemalupe gedaan worden zijn zeer divers. Er zijn activiteiten met en voor de dieren. De dieren voeren, de stallen verzorgen, de paarden borstelen en paardrijlessen voor de kinderen van een gediplomeerde instructeur.  Verder wordt er veel gekookt en gebakken, en er is veel ruimte om te spelen, zowel binnen en buiten.

Beschrijving van producten

Er is geen productie op de boerderij, alle activiteiten zijn voor de zorg. Het fruit en de groenten die in de kas en moestuin groeien, worden door de deelnemers opgegeten. De paarden worden gebruikt voor de verzorging, ze worden bereden, ze worden geborsteld en de paarden helpen met de mentale ontwikkeling van de kinderen. De schapen maken seizoenen zichtbaar door de lammetjes te baren. De eieren van de kippen worden door de deelnemers gezocht en opgegeten.

Beschrijving van de rol van zorgboerderij manager

De manager schept gunstige voorwaarden voor de leidinggevenden en andere medewerkers van het team. Ze moeten hun werk goed kunnen doen en hun ideeën en idealen kunnen uitvoeren. de begeleiders kunnen daardoor gunstige voorwaarden scheppen voor de deelnemers, zodat zij ook hun ideeën en idealen kunnen realiseren. Zo krijgt iedereen op de zorgboerderij de kans zich optimaal te ontwikkelen.

Beschrijving van de rol van zorgboerderij begeleider

De begeleider is direct verantwoordelijk voor het welzijn en voor de ondersteuning van de ontwikkeling van de deelnemers. Hij/zij faciliteert, stuurt aan, stelt (indien mogelijk samen met de deelnemer) het zorgplan op en voert het uit.

Beschrijving van de relaties met verwijzende instanties

De relatie met de sociale/gezondheidsdiensten is belangrijk, zij zijn de klant en zij plaatsen de deelnemers. Dit is in Nederland de gemeente die dat regelt. Een zorgboerderij moet contracten hebben met verschillende gemeenten zodat er voldoende deelnemers kunnen komen. Er is ook een mogelijkheid om lid te worden van een inkooporganisatie voor zorgboeren.

Beschrijving van de relaties met gezinnen

Omdat de meerderheid van onze deelnemers kinderen en jongeren zijn, is de relatie met de gezinnen belangrijk voor ons. Vooral de relatie met de ouders of verzorgers. Zij moeten zich goed moeten voelen als ze hun kind aan onze zorg toevertrouwen. Er is in ieder geval een zorgplangesprek één keer per jaar, maar bij ons is er altijd een overdracht wanneer de kinderen worden opgehaald of teruggebracht.

Beschrijving van de relaties met zorglandbouw netwerken

De relatie met andere zorgboerderijen is geweldig voor onze zorgboerderij. Wij werken samen met een zorgboerderij in de buurt. Wij zijn onderdeel van de vereniging zorgboerderijen in het noorden van Nederland (vereniging BEZINN), en de eigenaar van Jemalupe zit in het bestuur van de inkooporganisatie voor zorgboeren in Noord-Nederland (stichting BEZINN). Door samenwerking is de kans voor zorgboeren om zich te ontwikkelen groot.

Beschrijving van de visie

Jemalupe biedt 24-uurs zorg en dagopvang in een prettige sociale omgeving. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die het (tijdelijk) nodig hebben. Ieder mens is uniek. De behoefte aan zorg en begeleiding verschilt dus per persoon. Jemalupe sluit hier binnen de mogelijkheden op aan en met de middelen die Jemalupe heeft. Jemalupe is een veilige haven, in de tijd dat je zorg nodig hebt en daarna.

Beschrijving van het bedrijfsontwikkelingsplan

Jemalupe heeft op dit moment geen ambitie om groot te worden. Stabiliteit en hoogwaardige zorg met hoogopgeleide mensen zijn belangrijke pijlers voor Jemalupe. Jemalupe volgt ook altijd de vraag vanuit de zorg. Op dit moment is er veel vraag naar kinderen die uitvallen op school wordt momenteel onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor Jemalupe.

Suggesties voor het beheer van een zorgboerderij

Bij het beheren van een zorgboerderij is het vooral nodig om veel informatie te vergaren van Buiten, bijvoorbeeld over de politiek, wetgeving, welke vragen en welke knelpunten spelen binnen de zorg.

Ook het opbouwen/onderhouden van een goed zorgnetwerk is erg belangrijk. Tevens is het naast al de informatie erg belangrijk om een goed team van medewerkers en begeleiders te krijgen en te ontwikkelen. Zij zijn het gezicht en de uitvoerders van de zorg.