Scroll Top
SocialFARMS - Activities for Rural Management Services. A project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
DHAMADA- BOZCAADA
 
ÖRNEK UYGULAMALARA DÖN
GİRİŞ

Bu çiftlik, 2006 yılında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz ve 2008 yılında ilk adımlarımızı attığımız ve o günden bu yana farklı ilgi, emek ve zaman koyarak geliştirdiğimiz bir hayalimizdir. 2013-2017 yılları arasında emek verdiğimiz beykoz Kampüsü İstanbul’da bir ilke imza atmıştır. Permakamp Ağı içerisinde DhamADA’nın da kendini geliştirebileceğini umuyoruz. Tasarımımız sayesinde her kampüsün kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikleri diğer kampüsler tarafından desteklenmekte veya tamamlanmaktadır. Bu türden bir çalışmayı ilk kez deneyimleyeceğiz. Aşağıda belirtilen Permakamp’ta da duyurduğumuz temel etik ilkelerimizi her zaman tekrarlıyoruz. Bu önemlidir çünkü, üretirken sürdürülebilir olmak, rejeneratif tarım ve adil ticaret yapmak ve ekolojiye saygı temel ilkelerimiz olmalıdır.

  • Adres/harita: Dhamada-Bozcaada/ Çanakkale.
  • Çiftlik Alanı (ha): 4,7 hektar.
  • Sosyal çiftliğin kuruluş tarihi: 2013.
  • Çalışan sayısı: 6.

Web sitesi ve sosyal ağ hesapları:
https://www.dhamada.web.tr/index.php/tr/

Çiftlik Genel Tanımı

Sorumluluk alarak, yetiştirmeyi öğrenmek ve çocuklarımıza da öğretmek istiyoruz. Çocuklarımıza miras olarak gıda, toprak ve su bilincini bırakmaya hazırız; tohumları saklayabilir ve paylaşabiliriz. Ata yadigarı tohumların tutulmasına yardım etmeye hazırız.

Hizmetler

Şehir hayatından uzaklaşmak, doğa ile bütünleşmek.

Aktiviteler

Engelliler de dahil olmak üzere çocuklar için her türlü doğal rehabilitasyon faaliyetleri.

Ürünler

Başlıca tarım ürünleri üzüm yetiştiriciliği, şarap, sebzedir. Üretimler, sebze, üzüm ve asma satışıdır.

Sosyal Çiftlik Yöneticisi Rolü

Günlük planlama, organizasyon, denetim ve faaliyetlerin yönetiminden sorumludur.
a) Sosyal çiftlik yönetimi +
b) Sosyal çiftlik faaliyetlerinin tasarımı +
c) Sosyal çiftlik gelecek planlaması +

Sosyal Çiftlik Öğretmeni Rolü

Çiftlikte çalışan eğitmenler ve gönüllüler, engellilere ve yaşlılara fiziksel ve zihinsel eğitim vermektedirler.
a) sosyal çiftlikte devam eden faaliyetler +
b) sonuçların paylaşımı ve değerlendirme ++

Sosyal/Sağlık Hizmetleri ile İlişkiler

Katılımcıların basit sağlık sorunları hakkında tedavi ve rehberlik sağlamak için gönüllü olarak çalışan çiftlik hekimleri mevcuttur. a) sosyal çiftlik eğitimi + b)sosyal çiftlik öğretmeni ve yöneticisi ile işbirliği +

Ailelerle ilişkiler

Çanakkale, İzmir, İstanbul ve Eskişehir ve Bursa gibi büyük şehirlerden gelen uzmanların yardımıyla faaliyetler yürütülmektedir.

Vizyon

İnsanla birlikte tüm canlıları ve toprağı gözeten bir yerde yaşamak istiyoruz. Bir canlının diğerine göre daha değerli yada değersiz olmadığı bir yerde. Ayrık otlarının toprağa olan faydasının gözetildiği. Böceklere, kuşlara, köstebeklere yaşam hakkı tanıyan.

Kalkınma Planı

Şehirlerde yaşayan insanların bir araya gelip yemek ürettiği ya da yemeklerini birlikte paylaştığı bir topluluk oluşturmak istiyoruz.

Bir sosyal çiftliği yönetmek için öneriler

Bu tür çiftliklerin temel işlevleriyle ilgili yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirilebilir.